Mätande fiberoptiska sensorer för automationsändamål

optoCONTROL CLS-K

Detaljer

  • Exakt och tillförlitlig objektdetektering
  • Ljuskvantitets mätning
  • Kan användas som barriär eller sensor
  • Kan anpassas till olika fiberoptiker
  • Mätområde upp till 2 m
info@micro-epsilon.se