In-line färgmätning colorCONTROL ACS7000

colorCONTROL ACS7000

Detaljer

  • Beröringsfri mätning utan att vidröra objektet
  • Mätprecision ΔE ≤ 0,08
  • Online färgmätning: 25Hz-2 000 Hz
  • Färgrymd: XYZ; L * en * b *; L * u * v *; RGB; justerbar
  • Ljuskälla: Adjustable “standard illuminant” and “standard observers”
  • Färgidentifiering från en referenslista
  • Vit/svart referensjämförelse (via webbläsaren och knapparna på enheten)
  • Webgränssnitt
  • Webbaserad kvalitetssäkring och kontinuerlig dokumentation
  • Ethernet/EtherCAT, RS 422, digitala I/O

Standard sensor ACS1

Cirkulärsensor ACS2

Transmissionssensor ACS3

info@micro-epsilon.se