Konfokala sensorer för mätning av avstånd, position och tjocklek

confocalDT

Detaljer

  • Avstånds- och tjockleksmätning med hög upplösning och hög mätfrekvens
  • Idealisk för automation och produktionskontroll
  • Nästan oberoende av typ av yta, fungerar även på spegel- och glasytor
  • Extremt liten mätyta med konstant storlek
  • Nanometer upplösning
  • Industriklassad kontroller med högt signal-till-brus förhållande
  • Passivt mätsystem
  • Nyhet: Snabbaste kontrollern world wide med integrerad ljuskälla

Show comparison chart with technical data

Högprecisions avstånds- och lägesmätning på alla typer av ytor

Ensidig tjockleksmätning av transparenta material

Kontrollers med hög upplösning och hög mäthastighet

Enkelt handhavande via web-interface

info@micro-epsilon.se