Kontroller med integrerad ljuskälla för mäthastigheter upp till 10kHz

confocalDT IFC2451

Enkelt handhavande via web-interface

info@micro-epsilon.se