Kontroller med integrerad ljuskälla för mäthastigheter upp till 25kHz

confocalDT IFC2461

Enkelt handhavande via web-interface

info@micro-epsilon.se