Sensorer för mätning av förflyttning, avstånd och position

Virvelströmssensorer (eddy-current) från Micro-Epsilon är utvecklade för beröringsfri mätning av förflyttningar, avstånd, positioner, oscillering och vibrationer. De är speciellt lämpliga när hög precision är nödvändigt i krävande industriella miljöer (tryck, smuts, temperatur).

 

Kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon mäter avstånd, rörelse och position beröringsfritt mot elektriskt ledande material med hög precision.

 

optoNCDT sensorer har satt milstenar för industriell laseravstånds mätning. Oavsett om det är för avstånds-, positions- eller tjockleksmätning så räknas Micro-Epsilons lasersensorer till en av de bästa i sin klass. Dessa lasersensorer används framförallt för mätnings- och övervakningsuppgifter inom fabriksautomation, elektronikproduktion, robotics och fordonskonstruktion.

 

Det konfokala kromatiska confocalDT mätsystemet används för snabba avstånds- och tjockleksmätningar. Olika sensormodeller och kontroller interface öppnar upp en mängd olika tillämpningsområden som tex halvledarindustrin, glasindustrin, medicinteknologi och plastproduktion.

 

Laser distance sensors are designed for non-contact distance measurements: laser gauges for measuring ranges up to 10m, laser distance sensors for up to 3,000m. These sensors are used for positioning and type classification in machine building and handling equipment.

 

Micro-Epsilon offers a large range of inductive sensors for displacement and position measurement from conventional LVDT sensors and inductive sensors with integrated controller to customer-specific high-volume versions. The induSENSOR displacement sensors from Micro-Epsilon are used in automated processes, quality assurance, test rigs, hydraulics, pneumatic cylinders and automotive engineering.

 

mainSENSOR är baserad på en innovativ mätningsprincip, som har utvecklats av Micro-Epsilon, för att kombinera fördelarna med både induktiva och magnetiska sensorer.

 

Draw-wire sensors of the wireSENSOR series measure almost linearly across the entire measuring range and are used for distance and position measurements of 50mm up to 50,000mm. Draw-wire sensors from Micro-Epsilon are ideal for integration and subsequent assembly in high volume OEM applications, e.g. in medical devices, lifts, conveyors and automotive engineering.

 

info@micro-epsilon.se