Induktiva sensorer för kundspecifika applikationer

induSENSOR

Detaljer

  • Kundspecifik sensordesign
  • Anpassat mätområde
  • Integrerad eller fristående elektronik
  • Mätobjekt i form av stång eller hylsa
  • Robusta sensorer för tuffa omgivningsförhållanden
  • ATEX-versioner
  • Sensorer för höga temperaturer - upp till 125°C
  • Specifika krav för hög vibrationstålighet
info@micro-epsilon.se