Högprestanda avståndsmätande laser

optoNCDT ILR 1191

Detaljer

  • Mätområde utan reflektor (m) 500
  • Mätområde med reflektor (m) 3000
  • Linjäritet ±20...±60 mm
  • Upplösning 1 mm
  • Repeterbarhet
info@micro-epsilon.se