Magnet-induktiva avståndssensorer

mainSENSOR

Detaljer

  • Valbara mätområden upp till 55mm
  • Fritt valbara omkopplingspunkter
  • Linjär utgångssignal
  • Hög känslighet och temperaturstabilitet
  • Mycket lång livslängd tack vare beröringsfri mätmetod
Flexible sensor concept - one electronics in various housings
Flexible sensor concept - one electronics in various housings

Flexibelt sensorkoncept

Measuring through non-ferromagnetic materials, particularly metals
Measuring through non-ferromagnetic materials, particularly metals

Mätning genom objekt

Rotation speed measurement
Rotation speed measurement

Lämplig för hastighetsmätning

info@micro-epsilon.se