Mer precision.
 

gapCONTROL för spaltmätningar

Enkel Spalt

Enkel Spalt

 

Enkel spalt är sk. "Basic Gaps" och karakteriseras av att referenspunkterna för gap/spalt mätningen är tydligt definierade. Dessa kan tex vara den sista punkten eller den lägsta punkten på varje sida. Dessutom är offset på båda sidorna lätt att mäta. Denna gap- eller spalt typ är enkelt att börja med och det önskade mätresultatet fås genom modifiering av några få inställningar.

"Basic Gaps" program:

 • Kant-punkt spalt
 • Topp-punkt spalt
 • Botten-punkt spalt
 • Gränsvärdes-punkt spalt

 

Typiska mätvärden:

 • Spaltbredd/gapbredd
 • Höjdskillnad
 • Centrumposition

Projicerad Spalt

Projicerad Spalt

 

Med dessa typer av spalter eller gap, de sk. "Projected Gaps", har ändpunkterna på båda sidorna projicerats. Det finns olika metoder att projicera, tex projicering på en gemensam parallell eller projicering av en ändpunkt mot den motstående sidan. Avståndet mellan de projicerade punkterna beskrivs som spaltbredd. De för-programmerade spalt varianterna möjliggör enkel och snabb inställning.

"Projected Gaps" program:

 • Intersection Gap
 • Single Line Projection Gap
 • Double Line Projection Gap
 • Point to Line Projection Gap

 

Typiska mätvärden:

 • Spaltbredd
 • Minsta avstånd
 • Vinkel

Spalter med botten

Spalter med botten

 

Om det finns ett synligt botten i gapet/spalten, så möjliggör detta ytterligare mätinspektioner som tex att mäta spalt-djupet. Mätförfarandet kan också tillämpas på spår och andra kaviteter.

Med löd-applikationen, den sk V-Gap på pipe-lines, fås med special algoritmer i "Advanced Groove Gap" utdata på oscillationsbredden som är beroende av löd/svets djupet.

Program:

 • Flat Groove Gap
 • Parallel Lines Groove Gap
 • Independent Lines Groove Gap
 • Single Line Groove Gap

 

Typiska mätvärden:

 • Spaltbredd
 • Spaltdjup
 • Vinkel

Avancerade Spalter

Avancerade Spalter

 

Dessa varianter erbjuder användaren avancerade inställningar. Algoritmerna för planhetsmätning eller projection kan anpassas oberoende av varandra såväl som sökkriteriat för respektive gap-punkt. Förutom detta ger dessa spaltvarianter ytterligare ett antal mätvärden som tex vinkel eller ojämnheter på kanterna.

Enkelt att komma igång

I de flesta fall är det enklast och bäst att börja med programmen "Basic Gaps" eller "Projected Gaps". Om det skulle behövas kan användaren enkelt växla över till de avancerade inställningarna via navigations menyn. Programvaran behåller alla tidigare inställningar. 

Applikationer

 
Mässor
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Kontakt

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB

+46 / 8564 / 733-80
+46 / 8564 / 733-89
info@micro-epsilon.se
Hitta kontaktperson
 
Micro-Epsilon Messtechnik
Königbacher Str. 15 94496 Ortenburg
info@micro-epsilon.de mobile phone icon
+49 8542 / 168 - 0 phone icon
+49 8542 / 168 - 90 fax icon