Innovativ handhållen IR-termometer med lasersikte

Handheld pyrometers

Detaljer

  • Universalmodeller och precisionspyrometrar
  • Lasersikte för exakta mätningar
  • Många olika modeller för olika applikationer
Klapper_thermoMETER-MS_500x250
Klapper_thermoMETER-LS_500x250
Klapper_thermoMETER-P20_500x250
info@micro-epsilon.se