IR-temperatursensorer med korslasersikte och videomodul

thermoMETER CTVideo

Detaljer

  • Samtidig användning av videomodul och korslaser sikte för inställning av riktningen på mätningen (mätytor från 0,5mm)
  • Kan användas i omgivningstemperaturer upp till 70°C utan kylning
  • Mäter på heta metaller, keramer och kompositer
  • Automatisk bildtagning för processövervakning och tillhörande dokumentation
Klapper_thermoMETER-CTVideo-M1-M2_500x250
Klapper_thermoMETER-CTVideo-M3_500x250
Klapper_thermoMETER-CS-Video-M2_500x250
info@micro-epsilon.se