3DInspect: Kraftfull mjukvara för alla Micro-Epsilons 3D sensorer

Kraftfull mjukvara<br / /> för punktmoln i 3D

3DInspect är ett enhetligt och användarvänligt mjukvaruverktyg för samtliga Micro-Epsilons 3D-sensorer. Parameterinställning av 3D-sensorerna och registrering av mätdata görs direkt i mjukvaran 3DInspect. Kraftfulla verktyg tillåter justering av punktmoln och filtrering, intuitiv detektering och val av relevanta områden samt programkombination. 3D-punktmolnen kan bearbetas efter behov och uppmätta värden matas ut till styrenheten.

Detaljer
 • En programvara för alla Micro-Epsilon 3D-sensorer
 • Hög kompatibilitet
 • Hög flexibilitet för utvärdering online och offline
 • Enkel hantering via intuitivt användargränssnitt
 • Verklig 3D-utvärdering, inte bara 2.5D
 • Objektextraktion i 3D
 • Direkt feedback i algoritmer
 • Utgång direkt till styrenhet (UDP, TCP, Modbus, Ethernet/IP, Profinet)

Valid3D: Punktmoln i 3D utan dataförlust

1) Mätobjekt 2) Punktmoln 3) Verklig 3D-data även efter rotation av punktmolnet
1) Mätobjekt 2) Punktmoln 3) Verklig 3D-data även efter rotation av punktmolnet

Den unika Valid3D-teknologin möjliggör förlustfri visning och bearbetning av punktmoln. På så vis kan skannade 3D-objekt flyttas godtyckligt i koordinatsystemet. .

Advantages:

 • Verklig 3D-bild av testobjekt utan dataförlust
 • Analys och utvärdering av hela testobjektet
 • Verklig 3D-data istället för 2,5D-utvärdering

Kraftfulla program för 3D-utvärdering

3DInspect överför mätdata från sensorn via Ethernet till en PC och tillhandahåller data i tredimensionell form. För vidare bearbetning, utvärdering och bedömning har mjukvaran kraftfulla mätprogram. De förkonfigurerade mätprogrammen är indelade i kategorierna »Data Preprocessing«, »Find objects« samt i »Combine objects« och tillåter olika inställningsmöjligheter t.ex.:

 • Enkel justering av punktmolnet
 • Filtrering av hela punktmolnet för utjämning och optimering
 • Enkelt val av mätområde t.ex. kant, mitt, maxpunkt
 • Beräkningsprogram för avstånd, höjd, vinkel, radie
 • Signalutgång OK/nOK

Det enkla vägen till 3D-utvärdering

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80