Optisk on-line mikrometer

Laser micrometer for large measurement distances
optoCONTROL 1220
Laser micrometer for large measurement distances

On-line mikrometern optoCONTROL ODC 1220 är konstruerad för att mäta kanter, diametrar och gap/spalter på ett avstånd upp till 2000 mm. En hög-precisions lins används för att projicera ett jämnt fördelat (kollimerat) ljus på mottagarenheten. När en ljusstråle blockeras av en kant eller gap (diameter) projiceras skuggkanterna på CCD mottagaren. Med ett mätområde på 28 mm och en ny, komplex del-pixeleringsmetod uppnår man en genomsnittlig upplösning på 2 µm. Med de typiska temperaturerna som generellt förekommer i fabriker uppnår man en stabil repeterbarhet på i genomsnitt  ±4 µm.

Detaljer
  • Rödlaserlinje, 35 mm ljusridå
  • Arbetsavstånd upp till 2000 mm
  • Integrerat interferensfilter
  • CCD linjedetektor med 2048 pixel, 16384 underpixlar
  • Windows® användarinterface
  • 2 dig ingångar, 2 dig utgångar
  • 4-färgs switch-status indikering
  • Robust aluminiumkapsling för industrimiljö
  • Optikskydd av reptåligt glas
  • Monteringsskena 400 mm (tillval)

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80