Optisk precisionsmikrometer

Precise laser micrometer with integrated controller
optoCONTROL 2520
Precise laser micrometer with integrated controller

optoCONTROL 2520 är en kompakt lasermikrometer med integrerad kontroller. Hög upplösning, 46 mm mätområde och variabla mätavstånd gör den mycket användbar inom kvalitetskontroll och produktionskontroll. Mätobjektet kan befinna sig var som helst inom ljusridån och avståndet mellan sändarenhet och mottagarenhet är flexibelt.

Tillgängliga interface är Ethernet / EtherCAT och RS422. Ett användarvänligt webb-interface används för konfiguration av sensorn och dessutom ett bekvämt sätt att visa mätvärden och gränsvärden inklusive en mängd olika mätprogram och filterfunktioner. Ett videosignal program används för enkel injustering av sändare/mottagare.

Detaljer
  • Mätområde: 46 mm
  • Linjäritet: max. 12 µm
  • Upplösning: max. 1 µm
  • Kompakt design med inbyggd kontroller
  • variabla mätavstånd upp till 2 m
  • Laser klass 1M
  • Inställningar och konfigurering via webb-interface
  • Interface: Ethernet / EtherCAT / RS422
  • Analog utgång

Optisk precision för begränsade utrymmen

OptoCONTROL 2520-46 (090) mikrometer har en mottagare med optik roterad 90°. Den platta mottagaren förenklar installationen i begränsade utrymmen. Mätobjektet kan placeras vid vilken som helst position inom ljusridån. Dessutom är avståndet mellan ljuskälla och mottagare fritt valbart upp till 2 meter.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389