Tjocklek på extruderad film

Tjockleken på extruderad film är en viktig aspekt när det gäller jämn kvalitet, men stora variationer kan förekomma under produktionen. Extrudersystemet från Micro-Epsilon mäter filmens profil med eller utan beröring direkt efter extruderingsmunstycket. Beläget på en bakre ram passerar systemet kontinuerligt filmröret och tillhandahåller data för styrning av munstycket.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389