Inline-detektion av skyddande film på fönsterramar i PVC

Ramens plastprofiler förses med en skyddsfilm efter att de har extruderats. Filmen skyddar ramen mot defekter som kan uppstå vid transport och förvaring. Det noggranna färgmätningssystemet colorCONTROL ACS7000 kan detektera att skyddsfilmen har applicerats korrekt, trots den minimala nyansskillnaden. Tack vare den höga mätfrekvensen kan systemet användas direkt i produktion.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80