Positionskontroll på robotar

Införandet av den internationella standarden ISO 9283 kräver nya beröringsfria mätmetoder. Mätsystemet för positionsmätning är sammansatt av en mätkub med en definierad vikt, en sensor och ett stöd. Sensorn är utrustad med 6 stycken U15 virvelströmssensorer. Under mätningen flyttar roboten mätkuben in i sensorområdet. Data från virvelströmssensorerna skickas via ett snabbt gränssnitt till PC:n där den bearbetas. Mätfel på grund av linjäritet och lutning (parallellism mellan sensor och mätobjekt) och termiska effekter kompenseras i mätprogrammet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80