LED färginspektion för fordonsbelysning

Färg och intensitet på fordonsbelysning måste inspekteras innan montering och leverans. En homogen fördelning av ljuset bör säkerställas även med fluktuerande LED-partier. colorCONTROL MFA är ett testsystem för LED som är konstruerat för att testa svårtillgängliga testobjekt positionerade långt ifrån varandra. Optiska fibrer möjliggör simultan mätning i upp till 20 mätpunkter.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80