Mätning av avstånd mellan maskinhus och torn

För att övervaka dragmomenten mäter virvelströmsgivare avståndet mellan maskinhuset, nacellen, och tornet. Det möjliggör tidig detektion av eventuella fluktuationer och vindkraftverket kan stoppas i tid när vindbelastningen är för hög.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80