Mätning av transparenta lager och limfog

Konfokalkromatiska givare används för enkelsidiga tjockleksmätningar. Den konfokala mätprincipen möjliggör utvärdering av flera signaler vilket gör det möjligt att bestämma tjockleken på transparenta material. Med multipeak-funktionen bestämmer styrenheten pålitligt tjockleken på skyddsbeläggningar och färgskikt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80