Rörmätning med hög precision

Med hjälp av ett specialanpassat system och genom slumpmässig provtagning inspekteras rör, rördelar och muffar noggrannt. Två givare i optoNCDT 1700-serien roterar monteras på en platta och laserstrålarna vinklas i 90°, med hjälp av justerbara spegelar, för att mäta rörets inner- respektive ytterdiameter. Systemet skapar en detaljerad tjockleksprofil med hjälp av differensmetoden.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80