Temperaturövervakning av tunn plastfilm

Vid filmblåsning är beröringsfri temperaturmätning en krävande mätuppgift. Omgivande värmestrålning genomtränger tunna filmer och förvränger filmens inneboende strålning. De infraröda pyrometrarna CT-P3 och CT-P7 detekterar endast den infraröda strålningen som avges av plastfilmerna och ignorerar den genomträngda omgivande strålningen. Det är på detta sätt som detektering med hög precision av yttemperatur är möjlig.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80