Balansering av flygkontroller

När ett flygplan målas om måste vissa delar, som rodret och elevatorn, vara balanserade vad gäller tyngdpunkt och viktfördelning för att säkerställa att flygplanet fortfarande kan flyga på ett stabilt och säkert sätt.

Det beror på hur mycket färg som applicerats på respektive komponent. Varje del vägs vanligtvis innan färgen har skalas av och efter att den har målats om. En annan metod för att bestämma färgtjockleken är en destruktiv testmetod, där korrigeringsvärdena beräknas därefter. Även om endast ett fåtal mätpunkter är inblandade är båda metoderna enormt tids- och arbetskrävande

FSC1/7 och FSC1000 färgtjockleksmätare från Micro-Epsilon erbjuder en mycket effektivare metod. Färgtjockleken mäts direkt på ett icke-destruktivt sätt och utan att lämna rester på några metaller och CFRP-material. Ingen annan metod erbjuder denna icke-destruktiva teknik.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80