Mätning av vevaxelns läge i slipmaskiner

Mätuppgiften innefattar positionsmätning av vevaxeln med mikrometerprecision med hjälp av virvelströmsbaserade induktiva sensorer. Både en kontinuerlig avståndskontroll och ett konsekvent avstånd från slipverktyget krävs. Den analoga sensorsignalen överförs därför till en PLC som justerar slipverktygets position baserat på uppmätta värden. Eftersom kylvätska (olja) används i malningsprocessen är induktiva sensorer perfekt lämpade. Applikationslösningen kan även eftermonteras och integreras i befintliga system.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80