3D-profilmätningssystem för långa produkter

MPG 8208-systemen är designade som hästskoramar och är individuellt integrerade i produktionslinjen. Inuti ramen finns sex laserlinjetrianguleringssensorer och ett helautomatiskt kalibreringssystem. Lasrarna projicerar raka linjer på ytan som ska mätas. Ur kamerans synvinkel är linjerna deformerade och den grundläggande kalibreringen av sensorn fungerar som referens för att omvandla avvikelsen till konkreta mätvärden.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80