Kollisionsdetektion i gräsklippare

I jordbruksmaskiner övervakar givare gräsklipparen för att detektera kollisioner. Vid kollision med t ex sten uppstår en rörelse, som givaren registrerar, och klipparen stängs omedelbart av för att eventuella skador kan minskas eller undvikas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80