Beräkning av robotens rörelser vid reparationssvetsning

För att beräkna robotens rörelser bestämmer scanCONTROL laserskannrar de områden som behöver svetsas. Tack vare hög upplösning och profilfrekvens möjliggör laserskannrarna snabba reparationer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80