Micro-Epsilon Group

Micro-Epsilon Group är en sammanslutning av medelstora företag som verkar inom sensorindustrin.
Överföring av kompetens och kunskap mellan de olika utvecklings- och produktionsavdelningarna i hela koncernen är en av företagsalliansens styrkor. Koncernens huvudsakliga verksamhetsområden är lasersensorer, dimensionell mätteknik, infraröd temperaturmätningsteknik, tjockfilmsteknik och elektroniktillverkning, accelerationssensorer, termopiler, färgsensorer, tillverkning av fiberoptik, endoskopi, vägningsteknik och medicinska system.

Kunderna har särskilt stor nytta av de olika tekniker som finns tillgängliga och kan alltid vara säkra på att få den bästa möjliga lösningen. I synnerhet kan kostnadseffektiva produkter, som är skräddarsydda för specifika kundkrav, utvecklas för OEM -applikationer i stora volymer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80