Universella konfokala sensorer för exakta avstånds- och tjockleksmätningar

confocalDT IFS2405 är konstruerade för högprecisionsmätningar. IFS2405 erbjuder höga offsetavstånd och tolererar lutningsvinklar. De används för exakta avståndsmätningar och är också lämpliga för ensidiga tjockleksmätningar av transparenta material.

confocalDT IFS2405

 • Mätområde (mm): 0,3 // 1 // 3 // 6 // 10 // 28 // 30
 • Linjäritet max. 0,15 µm
 • Upplösning max. 0,01 µm
 • Avstånd och ensidig tjockleksmätning
 • Hög känslighet

confocalDT IFS2405/90-6

 • Mätområde (mm): 6
 • Linearitet max 1,15 µm
 • Upplösning max 0,018 µm
 • Lins 90° för installation i begränsade utrymmen
 • Mätning av avstånd samt ensidig tjockleksmätning
 • Hög känslighet

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80