Helautomatisk ytinspektion av lackerade bilkarosser

En perfekt lackerad yta är en av de viktigaste uttrycken för en bil, och representerar ett mycket emotionellt kvalitetsvärde för kunden. För att optimera karossens lackerade yta används två till fyra (beror på cykeltiden) robotassisterade reflectCONTROL PSS 8005 system som in-line inspekterar varje bilkaross. Defekterna mäts i sidled och i djupled och klassificeras utifrån kataloger och som option kan även markering av felen göras med automationCONTROL 8005 PSS 8005.MQ. På det här viset kan uppföljningsarbeten och processförbättringar enkelt göras efter behov.

Fördelar:

  • Objektivt 100%-ig inspektion av alla tillverkade fordon
  • Anställda kan koncentrera sig på att åtgärda funna fel istället för att leta efter dem
  • Upptäckt av defekter direkt efter lackboxen där karossen fortfarande enkelt kan åtgärdas
  • Kostnadsbesparingar genom reducering av defekter
  • Reducering av antalet nödvändiga omarbetnings lines

Material parametrar:

  • Defektstorlekar från 10 µm lateralt
  • Lokal 3D-rekonstruktion möjliggör automatiskt uppföljningsarbete
  • Detekteringsfrekvensen i princip oberoende av färg
  • Oberoende av robottyp

 

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80