Micro-Epsilon News

Den senaste sensorgenerationen är nu ännu smartare. Den innovativa lasersensorn optoNCDT 1900 imponerar med sin höga hastighet, kompakta design och noggrannhet. Tack vare det integrerade EtherCAT-gränssnittet integrerar du hela sensorprestandan direkt i din PLC och drar nytta av enklare installation samt realtidsdata utan tidsfördröjning.

Läs mer

Få en överblick över Micro-Epsilons nuvarande sensorlösningar som är särskilt kompakta, smarta och ekonomiska: från 3D-mätteknik och tjockleksmätning till lasersensorer och konfokalkromatiska mätsystem för högprecisionsmätning. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt mätmetod eller med en provmätning.

Läs mer

Sensorer från Micro-Epsilon används i många produktionssteg vid batteritillverkning. En avgörande mätparameter är tjockleksmätningen av bandmaterial och belagda batterifilmer. Lägesgivare med hög precision, 3D-laserskannrar och sensorsystem används.

Läs mer

SurfaceCONTROL 2500 3D används för inspektion av geometri, form och yta på stora föremål. Sensorn kan användas vid automatiska inspektioner i produktionslinjer samt i mätrum. Utöver det stora mätområdet kännetecknas sensorn av stort mätdjup på upp till 300 mm. Bilderna överförs till en extern styrenhet där de bearbetas till 3D-data. Integration med programvara från tredje part är möjlig via GigE Vision.

Läs mer

Den konfokala miniatyrsensorn ConfocalDT IFS2402 används för mätningar i mycket små installationsutrymmen. Sensorserien har nu utökats med en modell med ett mätområde om 0,5 mm. Sensorn IFS2402-0.5 har en extremt kompakt design samt nanometerupplösning och stor mätvinkel. Detta möjliggör exakta avståndsmätningar i trånga utrymmen och även på krökta ytor.

Läs mer

Lasersensorerna optoNCDT 1900-6 och 1900-6LL är optimerade för applikationer inom batteriindustrin. Med ett mätområde på 6 mm kan tjockleksmätningar av framförallt belagda batterifilmer utföras med hög precision. LL-varianten med liten laserlinje är speciellt utformad för mätningar på belagda filmer eftersom den kompenserar för icke-homogena ytor tack vare en oval ljuspunkt.

Läs mer

Höga mäthastigheter och kraftfull ljusintensitet kännetecknar confocalDT 2465 och 2466 som levererar extremt stabila signaler vid avstånds- och tjockleksmätningar även på grova och mörka ytor. I denna generation finns en ny funktion som möjliggör synkron användning av två sensorer. Multi-peak-varianten mäter tjockleken på upp till fem transparenta lager samtidigt.

Läs mer

Kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon levererar maximal precision vid mätning av avstånd, position och tjocklek i laboratorie- och industriapplikationer. Två nya sensorer utökar den omfattande produktportföljen och imponerar med sin kompakta design, höga upplösning och noggrannhet. Givarna capaNCDT CSE01 med 0,1 mm mätområde och CSE025 med 0,25 mm mätområde är bland de minsta kapacitiva lägesgivarna i världen.

Läs mer

DimensionCONTROL öppnar nya möjligheter för processkontroll och kvalitetssäkring inom metallproduktion. Systemet, som även finns med vattenkylning, utför exakt geometrisk testning av långa produkter i tuffa industrimiljöer. Respektive sensorteknik kan väljas fritt vilket också gör att systemet kan anpassas perfekt till varje applikation. DimensionCONTROL-systemet genererar 3D-mätningar och erbjuder ett omfattande mjukvarupaket för övervakning och optimering av produktionen.

Läs mer

Den nya colorCONTROL MFA-7 LED-analysatorn utför färg-, intensitets- och funktionstester av lysdioder. Den utför bland annat kvalitetskontroll vid in-circuit testing av PCB inom elektronikindustrin. Jämfört med tidigare modeller arbetar denna sensor med betydligt högre datahastigheter och repeterbarhet samt ett högre dynamiskt omfång. MFA-7 övervakar och testar upp till 28 mätpunkter samtidigt.

Läs mer

3D-laserskannrar ger exakta 3D-mätningar i produktionslinjer. Fördelen ligger i deras höga precision, dynamik och mångfalden av ytor som de kan mäta på. Dessutom är sensorvikten mycket låg vilket gör dem idealiska för robotapplikationer. Skannrarna omfattar många mätområden och kan användas med både röda och blå lasrar vilket ger en hög grad av applikationsflexibilitet.

Läs mer

Vitljusinterferometrar representerar de mest exakta optiska sensorerna i Micro-Epsilons produktportfölj. Från och med nu finns interferoMETER-systemen även tillgängliga som multi-peak-versioner. De mäter upp till 13 lager med minsta lagertjocklek ner till 10 µm. Multi-peak-systemen möjliggör nu samtidig mätning av avstånd och tjocklek. Systemen används för processstabil tjockleksmätning av flera skikt även med fluktuerande mätavstånd t.ex. i bandprocesser inom filmproduktion.

Läs mer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80