Micro-Epsilon News

Micro-Epsilon Sensotest AB har likt moderföretaget Micro-Epsilon Messtechnik GmbH vidtagit förebyggande åtgärder för att skydda våra anställda och kunder. Då ...

Läs mer

scanCONTROL 30xx högpresterande laserprofilskannrar kombinerar modern teknik, högsta prestanda för mängder av applikationer. Inom automation, produktion och processövervakning samt kvalitetskontroll löser skannrar mätuppgifter på krävande ytor med hög dynamik. Dra fördel av flera gränssnitt som Ethernet, Ethernet/IP, EtherCAT och PROFINET för integrationsändamål.

Läs mer

Konfokala givare bestämmer exakt avstånd till olika typer av ytor och mäter tjockleken på transparenta material med högsta precision. Micro-Epsilon har utökat sitt produktsortiment med två nya givare som möjliggör flera nya användningsområden. Tack vare sin höga lutningsvinkel är confocalDT IFS2407-3 särskilt utformad för böjda ytor. IFS2404/90-2 är utformad för begränsade installationsutrymmen och främst för seriella applikationer. 90°-linsen möjliggör utrymmesbesparande installation i maskiner och system.

Läs mer

OptoCONTROL 2520-46 (090) optiska mikrometrar kombinerar på ett unikt sätt kompakt design med en 90° vinklad lins. Detta möjliggör full flexibilitet när det gäller installationsposition. Precisionsmikrometrarna detekterar diameter, mellanrum och segmentering av föremål. Ett användarvänligt webbgränssnitt används för att utföra konfiguration, vilket möjliggör visning av avläsningar och gränsvärden samt val och tillämpning av filter. En videosignal finns tillgänglig för att konfigurera mätuppgiften.

Läs mer

De nya induktiva styrenheterna för lägesgivare och mätare är universella och robusta. Kombinerat med LVDT- och LDR-givarna möjliggör serien MSC7x02 hög applikationsmångsidighet för avståndsmätning och geometrisk testning vid maskinbyggnad och automation. Styrenheternas optimala pris i förhållande till prestanda gör också dem lämpliga för låga, medelhöga och höga kvantiteter.

Läs mer

Kapacitiva givare mäter huvudsakligen förändringar i läge och position av ledande föremål. Här har Micro-Epsilon tillämpat sin långvariga kunskap inom utveckling av innovativa capaNCDT-givare. På det sättet har givarna, som ursprungligen tilldelades för användning i renrum, blivit ett pålitligt alternativ för industriella mätuppgifter.

Läs mer

Precision, mångsidighet och en kompakt design är avgörande faktorer för serieapplikationer inom industrin. För att uppfylla dessa krav har Micro-Epsilon utvecklat de nya laserskannrarna scanCONTROL 2500 som är idealiska för automation så som inspektion av limsträngar eller kantövervakning. Dessutom är priset gynnsamt i förhållande till den höga prestandan.

Läs mer

Med sub-mikrometerupplösning och en frekvensrespons på upp till 20 kHz ger det nya induktiva mätsystemet EddyNCDT 3070 exakta mätresultat av förskjutning, avstånd, position, axelrörelse och mellanrum. Det kraftfulla, universella och industrianpassade systemet är baserat på virvelströmsprincipen och är kompatibelt med cirka 100 olika givarrmodeller. Det används överallt där extremt hög precision krävs, under svåra omgivningsförhållanden i fabriker, inom maskinbyggnad, bilindustri, automationsteknik och i testbänkar.

Läs mer

Konventionella pyrometrar har sina begränsningar när de omges av damm, rök eller ångor i metallindustrin, medan den nya kvotpyrometern thermoMETER CTRatio med fiberoptisk kabel ger exakta mätvärden. Den används för industriella temperaturmätningar från +250° C till +3000° C. Den korta responstiden på 1 ms möjliggör övervakning av processer i hög hastighet. Den robusta pyrometern kan användas i omgivningstemperaturer upp till 200° C utan att behöva kylas. En version för höga omgivningstemperaturer upp till 315° C finns också tillgänglig.

Läs mer

Mätprincipen för mainSENSOR är utvecklad av Micro-Epsilon och kombinerar fördelarna med både induktiva och magnetiska givare. Givarna erbjuder en pålitlig och hållbar lösning för mätningar av position, avstånd och rotationshastighet. De används ofta som alternativ till induktiva givare och gränslägesgivare vid processautomation, förpackning och maskinövervakning. Tack vare ett gynnsamt pris i förhållande till prestanda är givarna lämpade för serieapplikationer.

Läs mer

Det nyckelfärdiga systemet thicknessSENSOR används för högdynamisk och exakt mätning av tjocklek på band- och plattor direkt i produktionslinjen. Denna beröringsfria och slitagefria optiska lösning är extremt kompakt. Dessutom erbjuder systemet ett användarvänligt webbgränssnitt där åtta användarspecifika inställningar kan lagras och exporteras. Mätuppgiften optimeras genom att använda det högsta mätvärdet eller ett genomsnitt.

Läs mer

Automatisk identifiering av hotspots inom automatisering, maskinbyggnad och övervakning av anläggningar gör effektiv och pålitlig processkontroll möjlig. Den intelligenta pyrometern thermoMETER TIM 8 erbjuder en automatisk spot-finder-funktion. Heta och kalla områden upptäcks med utmärkt rumslig upplösning och mycket liten mätpunkt vid fristående drift. Den analoga utgången gör pyrometern lämplig för OEM-applikationer. Temperaturmätningar är möjliga mellan -20°C och 900°C.

Läs mer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389