Micro-Epsilon News

optoNCDT 1900 löser mätning av förflyttning och avstånd i automationsprocesser. Givaren kombinerar högsta prestanda och ett stort antal funktioner med ett nytt monteringskoncept. Den innovativa funktionen Advanced Surface Compensation gör det möjligt för givaren att pålitligt anpassa exponeringen till skiftande ytor samtidigt som den erbjuder skydd mot störningar från omgivande ljus och ger exakta mätresultat.

Läs mer

Värmekameran thermoIMAGER TIM QVGA-HD-T100 upptäcker kroppstemperaturen för både individer och grupper på ett automatiskt, snabbt och pålitligt sätt. Det används till exempel för att övervaka besökare och personalingångar eller säkerhetsgrindar i offentliga institutioner som tågstationer eller flygplatser.

Läs mer

De nya vitljusinterferometrarna från Micro-Epsilon är optimerade för industriella ändamål. De uppnår en enastående precision vid mätningar av avstånd och tjocklek. Dessa interferometrar ger exakta mätvärden som möjliggör extremt hög stabilitet även vid stegprofilmätningar. Det finns tre varianter: för industriella mätningar av avstånd med hög precision, för exakta tjockleksmätningar och med design lämpad för avståndsmätningar med subnanometer noggrannhet i vakuum.

Läs mer

OptoNCDT 1220 finns nu också som standard med digitalt RS422-gränssnitt. Med integrerad styrenhet erbjuder dessa kompakta lasersensorer ökad prestanda för OEM- och serieapplikationer. Sensorerna används bland annat inom automatisering, 3D-printing, maskinbyggnad, robotik och fordonsindustri.

Läs mer

Nya thermoIMAGER TIM 160S erbjuder termografi i realtid med en hög bildfrekvens på 120 kHz. Kameran mäter pålitligt temperaturer från -20° C till max +1500° C med hög termisk känslighet. Värmekameran är både extremt lätt och okänslig för miljöpåverkan. USB 2.0-gränssnitten är redo att användas omedelbart. Dessutom finns andra gränssnitt tillgängliga för industriell anslutning.

Läs mer

De kraftfulla mätsystemen eddyNCDT 3060 används i industriella processer för mätning av läge och position. Dessa beröringsfria sensorer imponerar med en unik kombination av precision, hastighet och temperaturstabilitet. Nu har sensorportföljen kompletterats med mätområden på 6 och 8 mm. Detta möjliggör fler användningsområden samtidigt som det innebär ytterligare flexibilitet när det gäller att göra exakta mätningar i nästan alla industrier.

Läs mer

OptoCONTROL 2520-46 (090) optiska mikrometrar kombinerar på ett unikt sätt kompakt design med en 90° vinklad lins. Detta möjliggör full flexibilitet när det gäller installationsposition. Precisionsmikrometrarna detekterar diameter, mellanrum och segmentering av föremål. Ett användarvänligt webbgränssnitt används för att utföra konfiguration, vilket möjliggör visning av avläsningar och gränsvärden samt val och tillämpning av filter. En videosignal finns tillgänglig för att konfigurera mätuppgiften.

Läs mer

De nya induktiva styrenheterna för lägesgivare och mätare är universella och robusta. Kombinerat med LVDT- och LDR-givarna möjliggör serien MSC7x02 hög applikationsmångsidighet för avståndsmätning och geometrisk testning vid maskinbyggnad och automation. Styrenheternas optimala pris i förhållande till prestanda gör också dem lämpliga för låga, medelhöga och höga kvantiteter.

Läs mer

Kapacitiva givare mäter huvudsakligen förändringar i läge och position av ledande föremål. Här har Micro-Epsilon tillämpat sin långvariga kunskap inom utveckling av innovativa capaNCDT-givare. På det sättet har givarna, som ursprungligen tilldelades för användning i renrum, blivit ett pålitligt alternativ för industriella mätuppgifter.

Läs mer

Micro-Epsilon har designat en ny gränssnittsmodul för flerkanaliga applikationer. IF2008/ETH gör det möjligt att integrera upp till åtta givare och eller encoders med ett RS422-gränssnitt ...

Läs mer

CFO True Color-givare med hög precision kombinerar hög färgnoggrannhet med moderna gränssnitt och intuitiv användning. Givarna är lämpade för industriella mätuppgifter där höga krav på noggrannhet ställs. Dessutom kan givarna nu integreras i PROFINET-, EtherNet/IP- och EtherCAT-miljöer via en sammankopplad gateway.

Läs mer

Med en upplösning på < 30 pm erbjuder interferoMETER från Micro-Epsilon en ny nivå av precision inom optisk mätteknik. Beroende på applikation finns tre olika modeller tillgängliga: IMS5400-DS för extremt exakta och industriella avståndsmätningar; IMS5400-TH för exakta tjockleksmätningar och IMS5600-DS med vakuumanpassad design för avståndsmätningar med subnanometernoggrannhet.

Läs mer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80