Micro-Epsilon News

Tillämpningsområden för scanCONTROL 30xx laserskanners har nu ytterligare breddats. Tillvalet "rear-tail" erbjuder en bakre anslutning med integrerad kabel. Detta reducerar utrymmeskravet med ungefär hälften. Dessutom finns nu ett nytt skyddshus med anslutningar för luftrenblåsning samt vätskekylning som gör laserskannrarna lämpade för tuff industriell miljö.

Läs mer

Lasersensorerna i optoNCDT 1900-serien är synnerligen kompakta och med hög prestanda. Från nu erbjuder positions- och avståndssensorer ännu fler tillval för integration i industriella miljöer. Som tillägg till sensorer med integrerat EtherCAT interface finns nu också nya modeller med integrerat EtherNet/IP interface. Sensorerna visar sin styrka speciellt i mycket snabba processer, som tex inom batteri- och elektronikproduktion, förpackningsmaskiner och i robot applikationer.

Läs mer

Den nya monteringsramen med kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon säkerställer mätresultat med hög noggrannhet för tvåsidig tjockleksmätning. Sensorerna är placerade mittemot varandra och permanent monterade. Monterade i ramen betyder att sensorerna permanent kommer att vara perfekt injusterade med varandra. Detta garanterar maximal precision, som är ett krav i applikationer inom bla batteri- och halvledarindustrierna.

Läs mer

Lasersensorerna optoNCDT 1900-6 och 1900-6LL är optimerade för applikationer inom batteriindustrin. Med ett mätområde på 6 mm kan tjockleksmätningar av framförallt belagda batterifilmer utföras med hög precision. LL-varianten med liten laserlinje är speciellt utformad för mätningar på belagda filmer eftersom den kompenserar för icke-homogena ytor tack vare en oval ljuspunkt.

Läs mer

Höga mäthastigheter och kraftfull ljusintensitet kännetecknar confocalDT 2465 och 2466 som levererar extremt stabila signaler vid avstånds- och tjockleksmätningar även på grova och mörka ytor. I denna generation finns en ny funktion som möjliggör synkron användning av två sensorer. Multi-peak-varianten mäter tjockleken på upp till fem transparenta lager samtidigt.

Läs mer

Kapacitiva sensorer från Micro-Epsilon levererar maximal precision vid mätning av avstånd, position och tjocklek i laboratorie- och industriapplikationer. Två nya sensorer utökar den omfattande produktportföljen och imponerar med sin kompakta design, höga upplösning och noggrannhet. Givarna capaNCDT CSE01 med 0,1 mm mätområde och CSE025 med 0,25 mm mätområde är bland de minsta kapacitiva lägesgivarna i världen.

Läs mer

Vitljusinterferometrar representerar de mest exakta optiska sensorerna i Micro-Epsilons produktportfölj. Från och med nu finns interferoMETER-systemen även tillgängliga som multi-peak-versioner. De mäter upp till 13 lager med minsta lagertjocklek ner till 10 µm. Multi-peak-systemen möjliggör nu samtidig mätning av avstånd och tjocklek. Systemen används för processstabil tjockleksmätning av flera skikt även med fluktuerande mätavstånd t.ex. i bandprocesser inom filmproduktion.

Läs mer

En ny konfigurator finns nu tillgänglig för virvelströmsbaserade induktiva sensorer. Detta gör det enklare att kombinera sensorer med lämpliga styrenheter för olika applikationer. Virvelströmssensorerna från Micro-Epsilon kännetecknas av hög precision, hastighet och temperaturstabilitet i kombination med största möjliga användarvänlighet och optimal kostnadseffektivitet. Systemets styrkor är särskilt tydliga vid mätning i tuffa industrimiljöer.

Läs mer

Ny firmware V53 för scanCONTROL 30xx laserprofilskanner finns nu tillgänglig. I den nya versionen har exponeringstiden optimerats. Tack vare denna ändring kan profilmätningar utföras med upp till 5x hastighet eftersom exponeringstiden har minskat med upp till 80 %. Således kan mycket exakta 2D- och 3D-mätningar utföras med hög dynamik.

Läs mer

Den senaste sensorgenerationen är nu ännu smartare. Den innovativa lasersensorn optoNCDT 1900 imponerar med sin höga hastighet, kompakta design och noggrannhet. Tack vare det integrerade EtherCAT-gränssnittet integrerar du hela sensorprestandan direkt i din PLC och drar nytta av enklare installation samt realtidsdata utan tidsfördröjning.

Läs mer

Få en överblick över Micro-Epsilons nuvarande sensorlösningar som är särskilt kompakta, smarta och ekonomiska: från 3D-mätteknik och tjockleksmätning till lasersensorer och konfokalkromatiska mätsystem för högprecisionsmätning. Vi hjälper dig gärna med att välja rätt mätmetod eller med en provmätning.

Läs mer

Sensorer från Micro-Epsilon används i många produktionssteg vid batteritillverkning. En avgörande mätparameter är tjockleksmätningen av bandmaterial och belagda batterifilmer. Lägesgivare med hög precision, 3D-laserskannrar och sensorsystem används.

Läs mer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80