Noggrann mätning av ultrafina ytstrukturer

2018-01-18

Särskilt inom bilindustrin ställs höga krav på produktkvalitet. Konfokala kromatiska givare från Micro-Epsilon möjliggör inspektion av ultrafina ytstrukturer med hög precision. Givarna confocalDT IFS2405-0,3- och IFS2407 / 90-0,3 bestämmer till exempel ytjämnheten med noggrannhet i mikrometer.
IFS2405-0,3- och IFS2407 / 90-0,3 används bland annat för mätning av bromsskivors grovhet. Bromsskivorna är släta, polerade samt ofta glänsande och strukturerna är näst intill omöjliga att se för det mänskliga ögat. Endast med hjälp av ett mikroskop är det möjligt att synliggöra skivans ultrafina strukturer. Strukturerna i sig är nödvändiga för att skapa friktion och för att säkerställa en hög bromsstyrka även efter många inbromsningar.
Givarna skiljer sig avseende storlek och design. IFS2407/90-03 har en lateral 90° strålriktning vilket innebär att den är speciellt lämpad exempelvis för inspektion av cylinderfoder. Givarens axiella strålriktning undviker skuggeffekter, vilket möjliggör mätningar även i hylsor och fördjupningar. Mätningar med hög precision är även möjliga på lutade föremål.
Konfokalkromatiska mätsystem används för mätning av förskjutning och avstånd samt utvärdering av intensitet. Baserat på avståndet kan mätobjektets topografi och ytegenskaper bestämmas med noggrannhet i mikrometer. Ojämnheter och repor påverkar graden av reflektion vilket orsakar en förändring av signalintensiteten. Därför produceras en exakt bild av mätobjektet och dess strukturer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80