Övervakning av deformation vid aluminiumgjutning

2019-01-22

Vid framställning av gjutna delar av aluminium pressas flytande aluminium i en form under högt tryck. De två formhalvorna måste hållas samman med en enorm kraft. Trots den här höga kraften tvingas verktygshalvorna isär minimalt. Även om små öppningar är normala och avsiktliga under denna process så orsakar ett för stort mellanrum skäggbildning på komponenten. Dessa flisor medför ombearbetning för att uppfylla kraven på hög kvalitet av slutprodukten. Om aluminiumrester kvarstår på verktyget leder det också till ökat slitage, vilket minskar livslängden.
Övervakning av verktygsdeformation med hjälp av induktiva virvelströmsgivare möjliggör hög produktkvalitet kombinerat med förbättrad livslängd och minskat ombearbetande. Vanligtvis används tre till fyra eddyNCDT 3005 virvelströmssystem för att säkerställa ett jämna mellanrum vid flera mätpunkter.
Ett system består av en kompakt och robust styrenhet, kabel och givare. Den integrerade systemdesignen ökar robustheten och motståndet mot yttre faktorer, vilket gör systemet okänsligt för höga temperaturer, damm, smuts och tryck samt ger noggranna resultat oavsett miljö. Tack vare sin kompakta design kan eddyNCDT 3005 när som helst integreras i en befintlig maskin.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80