"TIM" övervakar kroppstemperatur

2021-01-12

thermoIMAGER TIM QVGA-HD-T100 termisk bildkamera är utformad för temperaturmätning av en enskild individ eller grupper av människor. Det känner igen individer med ökad kroppstemperatur. Kameran upptäcker pålitligt och automatiskt mätvärdena och matar ut dessa. Den speciella programvaran för mätning av kroppstemperatur kan användas på alla vanliga datorer och på Micro-Epsilon NetPC. Termiska bilder i realtid kan automatiskt detekteras eller lagras med inspelnings- eller snapshot-funktionen. Alternativt kan ett larm, som utlöses när en persons kroppstemperatur når ett förinställt kritiskt värde, ställas in.
Fördelarna med termoIMAGER TIM QVGA-HD-T100 inkluderar hög termisk känslighet på 40 mK och en frekvens på 80 Hz, vid vilken realtidsinspelningarna matas ut. Dessutom är kameran extremt lätt, mycket kompakt och robust. USB-porten förenklar driftsättning. Systemet kan enkelt konfigureras och tas bort snabbt, vilket ger hög flexibilitet när det gäller placering.

Referensradiator för ännu högre noggrannhet

Den separata referensradiatorn ökar noggrannheten till ± 0,5 ° C. Radiatorn är placerad i synfältet för att kontinuerligt tillhandahålla referensvärden till värmekameran.

Fördelar

  • Temperaturövervakning i realtid
  • Automatisk detektion och lagring av termiska bilder i realtid
  • Termisk känslighet på 40 mK
  • Hög mätfrekvens 80 Hz
  • Valfri larmfunktion för inställt gränsvärde

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80