Instrument för industriellt bruk med hög precision avsedd för tjockleksmätning på CFRP

ISC 1000

ISC1000 är ett högpresterande enhet för exakta mätningar av skikttjocklek. Innovativ teknik baserad på mikrovågor gör att det kompakta, handhållna mätinstrumentet kan mäta den totala skikttjockleken av isoleringsmaterial på CFRP och metallytor på ett icke-destruktivt sätt utan kopplingsmedium. Instrumentet kan används för slumpmässiga provkontroller, processkontroll och kvalitetskontroll.

Detaljer
 • Lämplig för CFRP-mätningar
 • Mäter den totala tjockleken på isolerande skikt upp till 1000 µm
 • Ingen minsta skikttjocklek krävs
 • Icke-destruktiv
 • Exakt, snabb och enkel mätning via tryckknapp
 • Upplösning 1 µm
 • Restfri mätning utan kopplingsmedium eller förberedelse/omarbetning

Oöverträffad precision med ett stort utbud av funktioner

ISC1000 mäter CFRP-substrat och metaller med en upplösning på 1 µm. Den stora displayen på styrenheten visar mätvärdena. Dessutom finns olika funktioner som statistisk, lagringsalternativ med USB-dataexport, individuella kalibreringsmöjligheter och dynamiskt lutningsförebyggande. Baserat på absolut processfunktion ger ISC1000 tillförlitliga och mätvärden oberoende av metall, även på böjda ytor.

Användningsområden

 • CFRP-substrat och metallsubstrat (bärarmaterial)> 1 µm
 • Torra, elektriskt isolerande beläggningar som färg eller plast
 • Inspektionsuppgifter och slumpmässiga provkontroller
 • Plana och böjda ytor
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80