CAD 3D STEP Files

eddyNCDT - Virvelströmssensorer

capaNCDT - Kapacitiva sensorer

optoNCDT - Lasersensorer

confocalDT - Konfokala sensorer

Interferometrar (vitt ljus)

optoNCDT ILR - Laseravståndssensorer

induSENSOR - Induktiva sensorer (LVDT)

mainSENSOR - Magnet-induktiva sensorer

wireSENSOR - Dragvajergivare

inertialSENSOR - Sensorer för mätning av rotationshastighet

reflectCONTROL / surfaceCONTROL - 3D-sensorer

optoCONTROL ODC - Optisk precisionsmikrometer

scanCONTROL - Laserprofilskanner

thermoMETER - IR-temperatursensorer

thermoIMAGER - thermoIMAGER TIM

colorSENSOR / colorCONTROL - Färgmätningssystem, färgsensorer och LED-Analyzer

optoCONTROL CLS - Fiberoptiska sensorer

Gränssnitts- och signalbehandlingsenheter

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80