CAD 3D STEP Files

eddyNCDT - Virvelströmssensorer

capaNCDT - Kapacitiva sensorer

optoNCDT - Lasersensorer

confocalDT - Konfokala sensorer

Interferometrar (vitt ljus)

optoNCDT ILR - Lasersensorer (ToF)

induSENSOR - Induktiva sensorer (LVDT)

mainSENSOR - Magnet-induktiva sensorer

wireSENSOR - Dragvajergivare

reflectCONTROL / surfaceCONTROL - 3D-sensorer

optoCONTROL ODC - Optisk mikrometer med fast optik

scanCONTROL - Laserskanner

inertialSENSOR - Sensorer för mätning av rotationshastighet

thermoMETER - IR-temperatursensorer

thermoIMAGER - thermoIMAGER TIM

colorSENSOR / colorCONTROL - Färgsensorer

optoCONTROL CLS - Fiberoptiska sensorer

Gränssnitts- och signalbehandlingsenheter

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80