IR-temperatursensorer med korslasersikte och videomodul

thermoMETER CTVideo
Detaljer
  • Samtidig användning av videomodul och korslaser sikte för inställning av riktningen på mätningen (mätytor från 0,5mm)
  • Kan användas i omgivningstemperaturer upp till 70°C utan kylning
  • Mäter på heta metaller, keramer och kompositer
  • Automatisk bildtagning för processövervakning och tillhörande dokumentation

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389