IR-temperatursensorer med korslasersikte och videomodul

Video thermometer for measurement tasks in high temperature environment
thermoMETER CTVideo
Video thermometer for measurement tasks in high temperature environment

Video pyrometrarna thermoMETER CTVideo och CSVideo har ett mätområde från 50°C till 2200°C och är därför idealiska för högtemperaturapplikationer. Responstider från 1ms gör det möjligt att enkelt mäta i snabba processer. "Vario" optiken tillåter steglös fokusinställning för mätavstånd från 90mm. Mätobjekt med en storlek på ner till 0,5mm kan mätas noggrannt.

Detaljer
  • Samtidig användning av videomodul och korslaser sikte för inställning av riktningen på mätningen (mätytor från 0,5mm)
  • Kan användas i omgivningstemperaturer upp till 70°C utan kylning
  • Mäter på heta metaller, keramer och kompositer
  • Automatisk bildtagning för processövervakning och tillhörande dokumentation
Klapper_thermoMETER-CTVideo-M1-M2_500x250

IR-videotermometern CTVideo M1/M2 har både videosökarsikte och hårkors-lasersikte som kan användas samtidigt, även i tillämpningar med begränsad åtkomst till sensorn. Tack vare den korta mätvåglängden på 1,0µm resp. 1,6µm kan temperaturmätningar på metaller och keramer göras noggrannt, även på ytor med låg eller okänd emissivitet.

Klapper_thermoMETER-CTVideo-M3_500x250

IR-videotermometern CTVideo M3 tillåter samtidig användning av videosökarsikte och hårkors-lasersikte för optimal mätmåls inriktning, även i utrymmen med begränsad åtkomst av sensorn. Tack vare den korta mätvåglängden på 2,3µm kan sensorn mäta på metaller och kompositer med låg eller okänd emissivitet.

Klapper_thermoMETER-CS-Video-M2_500x250

Videopyrometern thermoMETER CSVideo M2 kombinerar det innovativa korslaser-siktet med en videosökar-modul som hjälpmedel för inriktning/sikte. Lösningen med korslaser och videobild ger en exakt och enkel inriktningshjälp ute i processen, särskillt där sensorn är svår att nå eller där objektet är glödande och lasersiktet inte syns längre. CSVideo har integrerad kontroller vilket gör den enkel att installera i trånga utrymmen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80