Mätning av temperaturrelaterad utvidgning i spindlar

eddyNCDT SGS4701

Detaljer

  • Beröringsfri och slitagefri mätning
  • Kostnadseffektiv desig
  • Miniatyrsensor och kontrollenhet, helt integreringsbar i spindeln
  • Kalibrering för aluminium och järn/stål
  • Integrerad temperaturmätning i sensorn
  • Extrem temperaturstabilitet

Robust design

Robust design

info@micro-epsilon.se