Lasersensorer för kundspecifika tillämpningar

optoNCDT

Detaljer

  • Modifierat mätavstånd och mätområde
  • Sensorhus och monteringsalternativ
  • Alternativa interface
  • Individuella kabellängder
  • 90° vinkling av laserstråle
  • Vacuum kompatibel version
  • Lågviktsversion
  • Stöt- och vibrationstålig
info@micro-epsilon.se