Bestämma positionen vid hantering av kiselplattor

När kiselplattor hanteras är exakt och repeterbar positionering avgörande. Vid inmatning av skivor inspekterar två optoCONTROL-lasermikrometrar diametern och bestämmer därmed den horisontella positionen. Tack vare hög mäthastighet och noggrannhet ger dessa mikrometrar tillförlitlig information om positionen. Beroende på positionen på de två mikrometerna i förhållande till varandra kan olika skivdiametrar detekteras.

View product

optoCONTROL 2520

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80