Kontakt
Nedladdningar

scanCONTROL

Nu även kompatibel med Cognex VisionPro

scanCONTROL

Universell tillämpning: fabriksautomation och maskinbyggnad

scanCONTROL

Kompakta lasersensorer med integrerad styrenhet

Laserskanner för profilmätning i 2D/3D

Laserskannrarna från MicroEpsilon är bland världens kraftfullaste avseende noggrannhet och mäthastighet. Beröringsfritt detekterar, mäter och utvärderar de profiler på olika ytor. De tillgängliga modellerna är lämpliga för en mängd olika industriella applikationer. Den integrerade intelligensen i scanCONTROL SMART löser mångsidiga mätuppgifter. Alla scanCONTROL-modeller levereras utan extern kontrollerenhet vilket förenklar installationsarbetet betydligt.

logo

Detaljer

  1. Kompakt utförande och integrerad utvärdering: ingen extern kontrollerenhet krävs
  2. Hög profilupplösning för att upptäcka de finaste detaljerna
  3. Hög profilfrekvens för dynamiska mätuppgifter
  4. Kraftfull programvara för parametrisering och visualisering
  5. SDK:er för integration i enskilda programvarumiljöer
  6. Bevisat hög driftsäkerhet i 24/7 drift under många år
  7. Kompatibel med CognexVisionPro
[]
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
kontakt formulär
Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.

Vanliga mätvärden

Profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, fog, spalt, vinkel, rundhet, närvaro, planhet, deformation etc.

Intelligent SMART-skanner: stort utbud av funktioner för många mätuppgifter

logo

SMART laser scanner with increased performance

The performance of the scanCONTROL 300x models has been increased again through targeted optimization: improved algorithms and components increase data acquisition and output to up to 10 million measurement points per second. Profile calculation and evaluation speed for smart sensors is increased by up to 60%, allowing profile evaluations to be performed quickly and reliably. UDP bundling allows for the data transfer to be performed also at a slow PLC without loss of information.

Många modeller för ett brett spektrum av applikationer

Konfigurera din laserprofilskanner: Gå till modellval

Skanners med röd laser och patenterade skanners med blå laser

Laserskannrar från Micro-Epsilon finns med en röd laserdiod eller med den patenterade blålasertekniken. Laserskannrar med blå laserlinje föredras vid profilmätningar på varma och rödglödgade metaller samt transparenta och organiska ytor. Den blåvioletta laserstrålen tränger inte in i mätobjektet och har en mycket högre signalstabilitet.

Mätuppgifter som involverar blå laserskannrar, som mäter på rödglödgade mätobjekt över 700° C och transparenta föremål som glas och plast, skyddas av patentlagen. scanCONTROL laserskanners ger utmärkt signalstabilitet och därmed noggranna mätningar på dessa material.

Kompakta laserskanners

Kompakt storlek kombinerad med låg vikt öppnar nya användningsområden vid profilmätning. Styrenheterna för scanCONTROL är integrerade i huset vilket förenklar kabeldragning och mekanisk integration. Tack vare kompakt design och höga profilfrekvens är laserskanners idealiska för dynamiska mätuppgifter t.ex. i produktionsstyrning eller för robotmonteringsprocesser.

© Picture from Fraunhofer ILT: Automation of hybrid additive production using machine-integrated laser profile sensors as part of the ProLMD project promoted by the German Federal Ministry of Education and Research

Flexibel integration med två olika klasser

För överföring av råa profiler Med integrerad profilberäkning och utvärdering
PROFILE SMART

 

Olika möjligheter till dataöverföring

Givarna kan enkelt integreras i en egen programvara antingen via de tillgängliga SDK-erna eller GigE Vision Standard som alla ScanCONTROL-givare är kompatibla med (integrering i bildbehandlingsprogram). Givarna i scanCONTROL SMART-klasserna kan överföra de uppmätta värdena direkt till styrsystemet med följande gränssnitt: Ethernet (UDP or Modbus TCP) RS422 (ASCII or Modbus RTU) Analog, digital switching signals (med scanCONTROL Output Unit) Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT (med scanCONTROL Gateway)

Applicationer