Kontakt
Nedladdningar

optoCONTROL CLS1000

Kraftfull styrenhet för industriella tillämpningar

Kraftfull styrenhet optoCONTROL CLS1000 för industriella applikationer

CLS1000-regulatorn finns i fem olika versioner: CLS1000-QN med antivalensfunktion (normalt öppen/normalt stängd), CLS1000-2Q med två kopplingsutgångar, CLS1000-OC med optokopplare, CLS1000-AU med spänningsutgång och CLS1000-AI med strömproduktion. Varje modell finns i NPN-, PNP- eller push-pull-versioner. Samtliga finns med eller utan triggers.

Val av styrenhet

Regulatorserien CLS1000-QN erbjuder två antivalenta kopplingsutgångar (normalt öppen/normalt stängd). Modellerna används främst i applikationer där säker drift vid trådbrott måste säkerställas. Med upp till 7 inlärningslägen kan kontrollerna enkelt justeras så exakt att även de finaste strukturerna upptäcks i reflex- eller transmissionsläge. Förutom NPN, PNP och PP finns många olika triggertyper tillgängliga.

Detaljer

 1. Två antivalenta kopplingsutgångar Q och QN

 2. Omkopplingsbar NPN, PNP, PP

 3. Säker drift vid ledningsbrott tack vare antivalent kopplingsutgång

Serien styrenheter CLS1000-2Q har två oberoende kopplingsutgångar som var och en kan ställas in på önskad utgångskoppling såsom NPN, PNP eller PP. Dessa modeller erbjuder därför maximal flexibilitet i alla applikationer. Till exempel kan mätsystemet användas för att tillförlitligt detektera två olika mätobjekt och respektive kopplingsutgång kan ställas in separat för varje objekt. Med upp till 7 inlärningslägen kan styrenheterna enkelt justeras så exakt att även de finaste strukturerna upptäcks i reflex- eller transmissionsläge. Dessutom finns många olika triggertyper tillgängliga.

Characteristics

 1. Två oberoende justerbara kopplingsutgångar

 2. Omkopplingsbar NPN, PNP, PP

 3. Två individuella kopplingströsklar

Serien styrenheter CLS1000-OC har en integrerad omkopplingsutgång som möjliggör potentialfri omkoppling. Optokopplaren säkerställer galvanisk isolering mellan intern- och utgångskrets. Med 7 inlärningslägen kan styrenheterna enkelt ställas in så exakt att även de finaste strukturerna upptäcks i reflex- eller transmissionsläge. Dessutom finns många olika triggertyper tillgängliga.

Detaljer

 1. Optokopplarutgång för potentialfri omkoppling

 2. Omkopplingsbar NPN, PNP, PP

 3. Galvanisk isolering av utgångskretsen

Serien styrenheter CLS1000-AU har en analog utgång, som är fritt skalbar mellan 0 ... 10 V. Den är idealisk för enkel signalbehandling och konvertering av analoga värden. Den analoga utgången fungerar som en intensitetsutgång och är extremt känslig tack vare spridningen. Utöver den analoga utgången har regulatorerna en extra kopplingsutgång. Modellerna erbjuder därmed maximal flexibilitet i ett stort spektrum av applikationer. Med 9 inlärningslägen kan styrenheterna ställas in enkelt och så fint att även de finaste strukturerna upptäcks i reflex- eller transmissionsläge. Dessutom finns många olika triggertyper tillgängliga.

Detaljer

 1. Fritt skalbar analog utgång

 2. Spänning från 0 ... 10 V

 3. Analog utgång som intensitetsutgång

 4. Analog utgång och kopplingsutgång

 5. Omkopplingsbar NPN, PNP, PP

Serien styrenheter CLS1000-AI har en analog utgång som är fritt skalbar mellan 0 ... 20 mA eller 4 ... 20 mA. Denna modell är bäst lämpad för enkel signalbehandling och konvertering av analoga värden. Den analoga utgången fungerar som en intensitetsutgång och är extremt känslig tack vare spridningen. Utöver den analoga utgången har regulatorerna en extra kopplingsutgång. Modellerna erbjuder därmed maximal flexibilitet i ett brett spektrum av applikationer. Med 9 inlärningslägen kan styrenheterna enkelt ställas in så exakt att även de finaste strukturerna upptäcks i reflex- eller transmissionsläge. Dessutom finns många olika triggertyper tillgängliga.

Detaljer

 1. Fritt skalbar analog utgång

 2. Ström från 0 ... 20 mA eller 4 ... 20 mA

 3. Analog utgång som intensitetsutgång

 4. Analog utgång och kopplingsutgång

 5. Omkopplingsbar NPN, PNP, PP

OLED-display för snabb och enkel konfiguration

Driftsättning sker direkt via regulatorn eller via extern inlärning. Alla programmeringssteg, statusvisningar samt inställningar och faktiska värden visualiseras via två 4-siffriga digitala displayer.

Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.