Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Lifting height, lifting

Lifting height is a factor which must be measured very frequently. A lifting height measurement is necessary everywhere where automatic lifting processes should make the daily work easier. The measurement system can be installed subsequently or already considered and integrated during the planning of the system.

Lift height measurement for maintenance work on bridges

In certain cases for maintenance work on bridges, the bridge must be raised, for example to replace the supports. Heavy-duty jacks are used for this. The distance at each jack is measured with a draw-wire sensor so that the jacks operate completely in synchronization.

lift-height-measurement-bridges.jpg

Lyfthöjd på ett cateringfordon

Cateringfordon spelar en viktig roll i logistiken på landningsbanan. De ansvarar för att det finns tillräckligt med livsmedel ombord. På grund av dimensionerna på Airbus A380 är det svårt att nå lastluckan med fordonet. Lastområdet, som lyfts vertikalt med hjälp av en saxlift, är manövrerbart i horisontell led. Dragvajergivare är perfekt lämpade för mätning av denna positionering.

lift-heightcatering-vehicle.jpg

Injector needle lifting

Combustion engines are a combination of many different technologies. Therefore, the precision of each individual one is responsible for the performance of the engine. The actual injected amount of fuel for Common Rail engines is controlled by the lift height and the lift duration of the jet needles of the injector. Temperatures up to 150 °C, pressures up to 2000 bar and an electromagnetically sensitive environment make measurement evaluation difficult. The NLS miniature sensor of the eddyNCDT product group measures the needle movement at the tip of the injector where influences due to bending or compression of the needle do not even occur.

injector-needle-lifting.jpg

Active suspension cylinder

Modern mobile cranes are always employed when heavy loads must be lifted quickly and at various locations. They are used, for example, in the recovery of broken down trucks. The field of operation is not restricted to paved surfaces, but also includes deployment in open terrain. Therefore, these cranes possess an adaptive design of running gear in which the suspension of each independent axle can be adapted to the relevant terrain. This is implemented using a suspension cylinder which is fitted with a displacement sensor. The sensor acquires the cylinder stroke and consequently enables the best possible adaptation to the form of the terrain.

active-suspension-cylinder.jpg

Synkroniseringsövervakning med dragvajergivare i teleskopplattformar

För elektronisk synkroniseringsövervakning används dragvajergivare. Givarna är enkla att integrera, de är mycket kompakta och erbjuder hög mätnoggrannhet samt ett stort mätområde. Vid mätning av förskjutning monteras givaren på teleskopcylinderns nedre cylinderrör med öppningen nedåt. Detta förhindrar att smuts och vätskor kommer in i givaren. Stålvajern med förlängning styrs från givaren via taljor in i cylinderröret.

Dragvajergivaren som används är WDS-1500-P60-CR-P-M4 med robust aluminiumhölje och en WE-1500-M4 förlängning med M4-vajeranslutning och 1500 mm vajerlängd. Förutom givaren som används tillhandahåller Micro-Epsilon ett stort antal andra lämpliga dragvajergivare för samma eller liknande applikationer, bland annat MK77 / MK60-serien med ett robust plasthölje.

synchronization-monitoring-draw-wire-sensors-_telescopic-platforms.jpg

Lift platform - automotive

Short cycle times for the assembly are extremely important in automobile production. In order to design the optimum ergonomics for the worker, the vehicles

are transported along the production line on lift tables. Depending on the work operation to be performed, the vehicles are moved to the optimum height in order to ensure as efficient working as possible. Which exact height has been reached is established using draw-wire sensors from Micro-Epsilon. Completely integrated in the lift table, they ensure more reliability and higher productivity.

lift-platform-automotive.jpg

Skylift – lyfthöjd

Stödben som motverkar tippning är installerade på kranar och skylifts. Kranen eller skyliften kan endast tas i bruk när benen är helt utfällda så att det inte finns någon risk för tippning vid långa bommar. Men ibland är det inte möjligt på grund av begränsade utrymmen. Därför används dragvajergivare från Micro-Epsilon för att mäta hur långt benen förlängs. En dynamisk gräns för lastmomentet genereras baserat på den faktiska stödytan. Mätning med bred marginal utförs eftersom detta är ett säkerhetsrelaterat mätvärde.

lift-platform-lift-height.jpg

Automatiserat lagrings- och hämtningssystem - Lyfthöjd

De ofta använda automatiska systemen gör modern lagerhållning mycket enklare. Dessa enheter måste automatiskt röra sig över långa avstånd och slutligen placera produkterna med millimeterprecision. Moderna optiska lasergivare och dragvajergivare används för att övervaka denna process. Dragvajergivare är den mest ekonomiska lösningen för avstånd på upp till 50 meter. Lasergivare är lämpliga för större avstånd. Avstånden kan mätas och lasterna kan noggrannt positioneras eller levereras.

rack-control-unit-lift-height.jpg

Training monitoring for rehabilitation machines

Optimum execution of the training plays an important role in the rehabilitation area. Data for monitoring the performance of the individual exercises are provided to the trainer using a network or a chip card. Draw-wire sensors, among other things, are used to enable the provision of this information. The primary factors for the user here are the simple mounting and the long service life.

training-monitoring-rehabilitation-machines.jpg

Lyfthöjd hos en gaffeltruck

Interna transporter utförs till stor del av gaffeltruckar. Risken för tippning av trucken är som störst när produkter lyfts högt. Därför har den tillåtna hastigheten begränsats med gränslägesbrytare och dragvajergivare från Micro-Epsilon mäter aktuell lyfthöjd vilket möjliggör kontinuerlig hastighetsreglering beroende på produkternas höjdplacering.

forklift-lifting-height.jpg

Synkroniserad lyfthöjd

Mobila fordonslyftar används oftare för kommersiella fordon och rälsfordon. Lyftarna för kommersiella fordon är ofta konstruerade med hjulgrepp, däremot lyfts järnvägsfordon ofta på ramen. Valfritt antal av dessa lyftar kan kombineras i ett system. Eftersom varje fordonslyft har sitt eget drev för lyftrörelsen måste de enskilda enheterna synkroniseras för att säkerställa en helt jämn och oscillationsfri rörelse. Lyftrörelsens mäts med en dragvajergivare.

synchronized-lifting-system-lift-height.jpg

Roller levitation height

The distance of both rollers from each other or from the roller to the support surface is the crucial dimension for rolling processes for metals, plastics or other materials. In the case of sensitive processes and high material accuracies, the lift of the upper roller must be checked constantly so that imminent rejection is avoided. The contacting inductive and the non-contact methods are suitable for this. In the case of contacting methods, the sensor is mounted on the outside on the roller guide. The change in clearance is transmitted to a plunger whose position change is measured by the inductive sensor.

In the case of the non-contact method, the roller is between the transmitter and receiver of an optical micrometer at the height of the lift. The emitted light curtain is partially covered by the roller. The remainder reaches the receiver through the gap. The gap can be calculated based on the light quantity measurement.

roller-levitation-height.jpg