Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Glasproduktion

Produkter som behållarglas, planglas eller specialglas kräver hög kvalitetskontroll samtidigt som de kortaste möjliga produktionscyklerna bibehålls. Tack vare den höga integrationsgraden samt hög noggrannhet och mätfrekvens används givare från Micro-Epsilon ofta i glasindustrin. Robusta induktiva givare är integrerade i maskiner för att upptäcka maskinrörelser medan optiska givare övervakar glasprodukterna i bearbetningslinjen. Typiska uppmätta parametrar innefattar avstånd, position, tjocklek, färg och temperatur.

Avståndsmätning på antireflexbehandlat glas

Antireflexbehandlat glas inspekteras under beläggningsprocessen, med hjälp av lasergivare från Micro-Epsilon, för att upptäcka defekter såsom vågighet och vridningar. Planheten av den belagda glasytan mäts i flera spår. OptoNCDT 2300-2DR baseras…

Läs mer
Abstandsmessung auf antireflex-beschichtetes Glas

Kontroll av avstånd på skrivhuvuden för tryck på glas

Vid tryckning på material som glas och keramik appliceras mycket fina strukturer på materialet, vilket kräver noggrann positionering av skrivhuvudet. För avståndsmätningar används optoNCDT 1420 lasertrianguleringsgivare från Micro-Epsilon. Dessa…

Läs mer
Abstandsregelung des Druckkopfes bei der Glasbedruckung

Övervakning och identifiering av flaskor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för helautomatisk höghastighetsinspektion av backar hos bryggerier. För denna applikation har Micro-Epsilon-agenten Tipteh konstruerat ett testsystem baserat på laserlinjetriangulering som används när…

Läs mer
Anwesenheitskontrolle und Identifikation von Flaschen

Mätning av väggtjocklek på glasförpackningar

För mätning av väggtjocklek och rundhet på produkter placerade i stjärnhjul krävs en hög mätfrekvens för att stödja den pågående processen. Micro-Epsilons konfokalkromatiska mätsystem erbjuder en hög mätfrekvens och snabb kontroll av…

Läs mer
Bodenstärke von medizinischen Glasbehältern

Detektion av märkning på kosmetikaflaskor

Före tryckprocessen präglas ett referensmärke i flaskorna. På grund av fördjupningen i präglingen avviker färgen på referensmärkningen en aning från resten av flaskans yta. ColorSENSOR CFO100 upptäcker denna minimala färgskillnad vilket möjliggör…

Läs mer
Detektion von Markierungen an Kosmetikflaschen

Tjocklek på glasbeläggning

Glasögon förstärks ofta med säkerhetsfilmer som ger ökat splitterskydd. För att mäta filmskiktet och för att bestämma tjockleken på det applicerade limmet används konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon. Dessa mäter tjockleken på de finaste…

Läs mer
Dicke von Glasbeschichtungen

Planhet och tjocklek på display- och planglas

För framställning av displayglas krävs glasskivor med jämn tjocklek. Tillverkningsprocessen regleras utifrån de uppmätta resultaten. Konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon används för att beröringsfritt mäta tjockleken från en sida. Tack…

Läs mer
 Planarität und Dicke von Display- und Flachglas

Färgmätning av nyanser på glas

Färgen är den avgörande och visuellt särskiljande egenskapen hos glasprodukter. För att uppnå en jämn kvalitet är färgen i synnerhet viktig att kontrollera då naturliga och återvunna råmaterial, med varierande sammansättning, används.…

Läs mer
Farbmessung von Glastönungen

Mätning av glaskanter

Vid många processer krävs en exakt positionering av glasskivor. Plattans position bestäms genom detektering av glaskanterna. Laserskanners från Micro-Epsilon mäter kantpositionen i flera punkter och överför informationen till styrsystemet. …

Läs mer
Kantenmessung von Glas

Avståndsmätning på antireflexbehandlat glas

Under beläggningsprocessen inspekteras antireflexbehandlat glas med hjälp av lasergivare från Micro-Epsilon för att bestämma vågformighet och vridningar. Planheten på den belagda glasytan mäts i flera spår. OptoNCDT 2300-2DR baseras på den…

Läs mer
Oberflächeninspektion von Displayglas

Kolvslag i IS-maskiner

För dygnetruntdrift i glasproduktion med mer än 5 miljoner mätcykler per år har Micro-Epsilon utvecklat en induktiv EDS-givare. Givaren bestämmer exakt kolvpositionen i IS-maskiner och tillåter att produktionen utförs enligt fördefinierade…

Läs mer
Pegelhub in IS-Maschinen

Rundhet på flaskor

Vid rundhetsmätning av glasförpackningar krävs en hög mätfrekvens. Konfokalkromatiska givare från Micro-Epsilon används för tjockleksmätningar i stjärnhjulet samtidigt som de erbjuder hög mätfrekvens och noggrannhet för att säkerställa pålitlig…

Läs mer
Rundheit von Flaschen

Övervakning av mellanrum på skyddsglas

Konfokalkromatiska givare med multi-peak function används för kvalitetskontroll och processstyrning vid tillverkning av skyddsglas. Givarna från Micro-Epsilon möjliggör tjockleksmätningar med mikrometernoggrannhet. confocalDT detekterar upp till…

Läs mer
Spaltüberwachung von Sicherheitsglas

Beröringsfri temperaturmätning vid formning av glasförpackningar

Vid produktion av glasförpackningar måste temperaturen kontrolleras vid olika punkter. Beröringsfria temperaturgivare används under formningsprocessen vid temperaturer över 500° C. Eftersom formningsförloppet bara varar i några sekunder är…

Läs mer
Berührungslose Temperaturmessung bei der Formgebung von Behälterglas

Temperaturövervakning från det smälta materialet till kylprocessen

Efter tennbadet har planglaset en temperatur på ca. 600° C. Vid övergången till kylzonen och i de andra efterföljande kylzonerna används thermoIMAGER infraröda kameror för temperaturkontroll. Infraröda kameror möjliggör temperaturövervakning av…

Läs mer
Temperaturüberwachung von der Schmelze bis zum Auskühlen

Tjockleksmätning av glasförpackningar

Vid mätning av väggtjocklek och rundhetsmätning i stjärnhjulskontrollmaskiner krävs en snabb mätfrekvens för att stödja den pågående processen. Micro-Epsilons konfokalkromatiska mätsystem ger en hög mätfrekvens och snabb kontroll av…

Läs mer
Wandstärkenmessung von Behälterglas

Mellanrum på monterat displayglas

Efter monteringsprocessen av smarttelefoners displayer är det viktigt att inspektera monteringstoleranserna för komponenterna för att uppnå konsekvent kvalitet i alla batcher. Konfokalkromatiska givare förflyttar sig över komponenterna och mäter…

Läs mer
Montagespalt von Displayglas

Inline-testning av fasadglas

Glasets färg är den avgörande och visuellt utmärkande egenskapen hos många olika glasprodukter. Färgsensorer från Micro-Epsilon används vid beläggning av fasadglas för att kontrollera färg och nyans under tillverkningsprocessen. För detta ändamål…

Läs mer
Inline-Farbprüfung von Fassadenglas