Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Detektion av märkning på kosmetikaflaskor

Före tryckprocessen präglas ett referensmärke i flaskorna. På grund av fördjupningen i präglingen avviker färgen på referensmärkningen en aning från resten av flaskans yta. ColorSENSOR CFO100 upptäcker denna minimala färgskillnad vilket möjliggör den exakta bestämningen av utskriftspositionen. För ett perfekt tryck är korrekt och reproducerbar positionering avgörande. Om märkningen saknas anses flaskan vara felaktig och kasseras omedelbart. Därför kan utvärdering samtidigt utföras som en del av kvalitetskontrollen. En maskin vrider kosmetikflaskan medan colorSENSOR CFO100 kontinuerligt mäter flaskans yta på ett avstånd mindre än 10 mm. Präglingen detekteras snabbt och tillförlitligt. Därefter bestäms den exakta positionen för tryckningen och ytterligare processsteg kan utföras. ColorSENSOR har klara fördelar jämfört med andra mättekniker. För det första hanterar givaren lätt den halvtransparenta ytan. För det andra är givaren idealisk för denna typ av mätuppgift tack vare sitt gynnsamma pris i förhållande till prestanda.