Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Medicinteknik

Inom medicinteknik ställs det höga krav på kvalitet, repeterbarhet och i överensstämmelse med snäva toleranser. Detta gäller även för medicinskteknisk utrustning, maskinkonstruktion, fabriksautomation, tillverkning av medicinsktekniska produkter samt utveckling och produktion av läkemedel.

Tack vare hög precision, enkel integration och ett stort utbud av modeller används givare från Micro-Epsilon för mängder av mätuppgifter.

Konfokal mätning på dentala prover

Konfokalkromatiska givare används för att kontrollera yttopografin hos dentala prover. Givarna kännetecknas av den höga upplösningen oberoende av den aktuella materialytan. Den önskade mätarean på objektet markeras med hjälp av mjukvara och…

Läs mer
Confocal measurement of dental samples

Beröringsfri tjockleksmätning på gelatinlager

Gelatin används ofta i skalet på mjuka kapslar. För beröringsfri mätning av exakt tjocklek på det ledande gelatinskiktet används kapacitiva lägesgivare från Micro-Epsilon.

Läs mer
Non-contact thickness measurement

Enkelsidig mätning av tjocklek på slang

Vid tillverkning och kvalitetssäkring av medicinska produkter mäts tjockleken på slang, membran samt tjockleken på blisterförpackningar. Konfokalkromatiska givare mäter tjockleken eller skikt av transparenta material från endast en sida. …

Läs mer
One-sided thickness measurement of tubes

Exakt positionering av kirurgiska mikroskop

Kirurgiska ingrepp kräver en perfekt bild av operationsområdet. Här stöds kirurgen ofta av ett kirurgiskt mikroskop. För att kirurgen ska kunna placera mikroskopet optimalt och ge kirurgiteamet mer utrymme att röra sig på är mikroskopoptiken…

Läs mer
Fine positioning of the operating microscope

Nivåmätning i provrör

Tack vare den smala strålbanan kan de konfokala givarna mäta ner i håligheter. Den konfokala mättekniken möjligör även mätning på vätskor, t.ex. för exakt kontroll av fyllnadsnivå i provrör. …

Läs mer
Filling level measurements trays

Högupplöst mätning av organiskt material

För optimal mätning av organiskt material erbjuder Micro-Epsilon den patenterade Blue Laser-teknologin. Tack vare blå laser kan betydligt mer exakta mätvärden genereras vid mätning på organiska material än vad som skulle vara möjligt med röd…

Läs mer
High resolution depth mapping organic material

Beröringsfri mätning av höjd på näringsmedium i Petriskålar

Inom mikrobiologin används agarplattor för analys av cellkulturer. Vid framställning av detta näringsmedium fylls den flytande agar-agaren i petriskålar av plast. Där härdar det i rumstemperatur och bildar ett gelliknande transparent lager.…

Läs mer
Non-contact height measurement culture media in Petri dishes

Positionsmätning vid datortomografi (CT)

Högsta hastighet och upplösning som grund för bästa diagnostik och effektivitet spelar en allt viktigare roll i modern CT-utrustning. Oavsett om spiral, helical eller dubbelkälla används fortsätter kraven att öka. Speciellt gäller detta även…

Läs mer
Position measurement in Computer Tomography

Positionering av operationsbord

Operationsbord erbjuder många justeringsalternativ för att uppnå rätt positionering av patienten under operationen. Förutom höjden kan de horisontella positionerna och vinkelfunktionerna ofta justeras. Eftersom positioneringen utförs elektriskt…

Läs mer
Positioning of operating tables

Kontroll av position i medicinsk utrustning

För mätning av position t.ex. rörelse av en behandlingsbänk, används dragvajergivare. Eftersom denna mätupgift oftast bara kräver medelnoggrannhet är det möjligt att använda givare med potentiometerutgång. Men vid precisionsmätningar t.ex.…

Läs mer
Position monitoring in equipment manufacturing with displacement sensors

Kvalitetskontroll av medicinska tablettstansar och matriser

Enligt ISO 18084: 2011 är pressverktygen för tablettproduktionen föremål för kontinuerlig kvalitetskontroll. På grund av komplex geometri och en starkt reflekterande yta har automatisk inspektion av stansar och matriser varit svårt. Endast…

Läs mer
Quality control tablet stamps and dies

Färggivare övervakar ingredienser i tabletter

Vid produktion av läkemedel i tablettform används flera sorters ingredienser, olika koncentrationer av dessa påverkar tabletternas färg. Färgmätningssystemet ColorCONTROL ACS7000 detekterar de små avvikelserna i färg mellan vit och beige. Med…

Läs mer
Color monitoring of ingredients in tablets

Inspektion av förslitning på tabelttstansar

Pressverktyg för tablettproduktion måste regelbundet kontrolleras för slitage. På grund av de komplexa geometrierna och starkt reflekterande ytorna är optiska inspektioner endast möjliga med mycket noggranna mättekniker. En konfokal givare och en…

Läs mer
Verschleißprüfung Tablettenstempel