Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Tillverkning och bearbetning av metall

Intelligenta givare krävs på många platser i produktion, bearbetning, transport och lagring av metallmaterial. Här möjliggör givare effektiv och säker produktion samt problemfri bearbetning. Micro-Epsilon har kompetens och kunnande inom ett stort spektrum av applikationer: positionering av kranar, maskindelar och material, övervakning av tjockleken på metallband och plåtar samt profilmätning av pressgjutningar.

3D-profilmätningssystem för långa produkter

MPG 8208-systemen är designade som hästskoramar och är individuellt integrerade i produktionslinjen. Inuti ramen finns sex laserlinjetrianguleringssensorer och ett helautomatiskt kalibreringssystem. Lasrarna projicerar raka linjer på ytan som ska…

Läs mer
3D profile measurement of long products

3D-profilmätningssystem för långa produkter

MPG 8208-systemen är designade som hästskoramar och är individuellt integrerade i produktionslinjen. Inuti ramen finns sex laserlinjetrianguleringssensorer och ett helautomatiskt kalibreringssystem. Lasrarna projicerar raka linjer på ytan som ska…

Läs mer
3D profile measurement for long products for rails

3D-mätning av komponenter före plasmaskärning

För att behandla dessa enorma kupoler snabbt, helt automatiskt och med extrem precision, är det nödvändigt att bestämma deras form och exakta position inom produktionslinjen. Eftersom CAD-datan för kupolen ofta skiljer sig med flera centimeter från de faktiska dimensionerna så mäts dess 3D-profil, före bearbetning, med scanCONTROL 2900 laserkanner.
Läs mer
3D measurement of components prior to plasma cutting

Böjning/jämnhet av aluminiumhöljen

Efter gjutning av aluminiumlock och före fräsning av tätningsytorna ska locken rätas upp manuellt och sorteras enligt OK/NOK. De tidigare använda mätsonderna utsattes för mycket stort slitage och måste därför bytas ut ofta. För att minimera kostnaden för reservdelar valde kunden det beröringsfria, slitagefria virvelströmsmätsystemet.
Läs mer
Deflection and flatness measurement of cast aluminum covers

Avståndskontroll av luftmunstycken i galvaniseringsledningar

Som korrosionsskydd appliceras ett skyddande lager av zink på metallremsan. För att göra detta förs stålbandet genom en zinkbassäng vilket gör att ett tunt lager zink fäster. Den applicerade zinken fördelas jämnt och utjämnas av luftmunstycken.…

Läs mer
Distance control of air scraper nozzles in galvanizing lines

Tjockleken på aluminium

Vid tillverkning av aluminiumplåtar är det viktigt att hålla plåttjockleken konstant. Micro-Epsilon erbjuder geometriska mätsystem för bestämning av tjocklek och bredd för kall- och varmvalsverk. Avstånds- och profilsensorerna som används fungerar oberoende av material eller legering.
Läs mer
Measurement thickness of aluminum plates

Dimension på aluminiumfälgar

Vid tillverkning av aluminiumfälgar krävs högsta kvalitet så att jämn gång uppnås vid senare användning. För detta ändamål används scanCONTROL laserskannrar.
Läs mer
Inspection of rims for geometric errors

Avrullning av metallband

Inom metallindustrin rullas band upp för transport. I den vidare bearbetningen när banden rullas ut är det viktigt att veta hur mycket material som redan är avlindat. Denna uppgift kan enkelt lösas genom att använda en optoNCDT ILR-sensor.
Läs mer
Testing coil unwinding

Rullars diameter

Den optiska optoNCDT ILR-sensorn mäter kontinuerligt spolens yta och känner av diametern. Genom avlindning minskas spolens diameter vilket detekteras baserat på det ökande avståndet mellan spolens yta och sensorn.
Läs mer
Measurement surface coil and detection of diameter

Spolens kant

Det är viktigt att inspektera position och kantskick på metallband som ligger på spole. Denna uppgift kan enkelt lösas med optiska optoCONTROL-mikrometrar. Om spolens kant ligger inom mätområdet vid lindning eller avlindning kan läget eller kantstrukturen bestämmas utifrån detta.
Läs mer
Inspection of edge condition of the metal strip

Tjockleksmätning av plattor vid grovvalsning

För att övervaka en plattas tjocklek under de första valsningsprocesserna används lasersensorer som mäter uppifrån på det valsade materialet. På grund av höga temperaturer, ånga och emulsioner krävs mätning på långt avstånd, används optoNCDT…

Läs mer
Monitoring slab thickness during rolling operations

Tjockleksmätning på metallband

Vid mätning av tjocklek på metallremsor har optiska metoder baserade på lasertriangulering många fördelar jämfört med andra metoder. Sensorerna mäter beröringsfritt och därför helt utan slitage. Dessutom är det, oberoende av materialets tillstånd, möjligt att utföra en exakt geometrisk mätning i förhållande till remsornas yta.
Läs mer
Thickness measurement of metal strips

Detektering av dubbelplåt innan pressning

Innan formade ark matas in i pressen används laseroptiska sensorer som möjliggör detektering av dubbelplåtar. Två sensorer sitter monterade över och under plåtarna och ger ett tjockleksvärde oberoende av plåtarnas exakta position.
Läs mer
Double sheet detection before pressing

Diametermätning av rullar

optoNCDT ILR2250-100 lasersensorer från Micro-Epsilon mäter rullarna baserat med fasjämförelsemetoden. För denna mätuppgift monteras en sensor på ett avstånd av 0,2 till 10 m vänd mot rullens radie. Den mäter kontinuerligt avståndet till rullen.…

Läs mer
Diameter measurement of coils

Diameterövervakning på sömlösa valsade ringar

optoNCDT ILR2250-100 lasersensorer från Micro-Epsilon används för denna mätuppgift. De arbetar med fasjämförelsemetoden, som ger tillförlitliga resultat även på glödande mätobjekt. Sensorn sitter monterad på ett säkert avstånd från 1 m till 10 m…

Läs mer
Messer Durchmesser an nahtlos gewalzten Ringen

Smält järn och stål - temperaturmätning

Temperatur är en viktig processvariabel vid järn- och stålproduktion. Att hålla sig till förutbestämda temperaturer säkerställer bland annat hög produktkvalitet. Genom att tillhandahålla tillförlitliga och reproducerbara mätresultat, särskilt i…

Läs mer
Iron and steel melting temperature measurement

Temperaturmätning vid induktionshärdning

Vid induktionshärdning kan spänningar uppstå vilka kan motverkas genom återuppvärmning. För beröringsfria temperaturmätningar från säkert avstånd används Micro-Epsilon-pyrometrar som är anpassade till de glödande mätobjektens våglängder.
Läs mer
Non-contact temperature measurement during induction hardening

Mätning och inspektion av svetsfogar

Vid helautomatiska svetssystem är kvalitetskontroll oumbärlig för att uppnå defektfria svetsfogar. Lasersensorer från Micro-Epsilon övervakar och upptäcker omedelbart eventuella defekter i svetsfogens bredd- och höjdprofil.
Läs mer
Inspection and measurement of laser welds

Mätsystem för mätning av tjocklek och bredd på metallband

thicknessCONTROL MWS 8201.LLT kombinerar tjockleks- och breddmätningar i ett O-frame-system utrustat med tre lasersensorer. Två sensorer är integrerade i det övre bandet för tjockleksmätnig och en sensor i det nedre bandet för breddmätning.…

Läs mer
Measuring system for thickness and width measurements of metal strips

Mätning av bredd, välvning och diameter på metallband

thicknessCONTROL C-ramsystem används för exakt bestämning av bredd, rullning och diameter på metallband i klippningslinjer. Systemet är utrustat med tre lasermikrometrar och detekterar välvning när remsan stannar. Breddmåttet tas under drift…

Läs mer
Measurement of width, cambering, diameter of metal strips

Övervakning av metallplåtars rörelse under pressprocessen

Mätningen av distorsion utförs med hjälp av flera optoNCDT 1420 lasersensorer som placeras runt plåten, antingen i verktyget eller på sidan av verktyget. Arrangemanget är utformat på ett sådant sätt att laserstrålen mäter på kanterna av arket mellan toppen och botten av verktyget.
Läs mer
Measurement of sheet metal infeed during pressing process

Mätning av diameter på profiler

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon används för att övervaka tjockleken på metallstänger. Mätsystemet X-Frame mäter diametern kontinuerligt med hög upplösning och mäthastighet med hjälp av två lasermikrometrar. X-Frame möjliggör mätning av…

Läs mer
Measurement diameter of profiles

Mätning av slitage på rullstativ

Kapacitiva sensorer används för att bestämma slitage på rullar. Slitaget mäts indirekt via förändringen i drivaxelns lager. Tack vare de kapacitiva sensorerna sker mätningen kontinuerligt och med hög precision. Slitage upptäcks i ett tidigt skede…

Läs mer
Walzenverschleißmessung in Walzgerüst über Lagerspalt

Mätning av färg på zinkremsor vid produktion

Vid tillverkning av högkvalitativa materialremsor och skivor av titanzink får ytorna en särskild behandling. Därför bestäms färgen på zinkprodukterna redan under tillverkningsprocessen.
Läs mer
Measurement zinc color in production plant

Bredd på remsor vid trimning av metallband

Eftersom det ofta är nödvändigt att trimma metallremsor i olika bredder efter valsning kan de två knivarna flyttas elektriskt. För att bibehålla den nominella dimensionen mäts avståndet genom differentialmätning med lasersensorer från Micro-Epsilon. Två optoNCDT-sensorer används för detta ändamål.
Läs mer
Measurement of strip width when trimming metal strips

Optiska tjockleksmätare för platta produkter

thicknessCONTROL MTS 8202-system används för pålitlig tjockleksmätning i kallvalsverk. Mätning är möjlig på reflekterande och blanka ytor t.ex. kopparband, belagd metall och högblank aluminium. Systemen utrustas med konfokala sensorer som även…

Läs mer
Optical thickness gauges for flat products

Optisk tjockleksmätning i valsverk

Nya generationen thicknessCONTROL står för exceptionell prestanda och övervinner utmaningarna i en av de svåraste applikationerna som rör optiska tjockleksmätningar. Systemen är designade för användning i varmvalsverk och är resistenta mot tuffa…

Läs mer
Optical thickness measurement in rolling mills

Testning av den längsgående profilen på formningsstänger

I sektionsvalsverk valsas formstål vanligtvis i reverserande drift. Efter att varmvalsade stänger (upp till 1200° C) har lämnat rullställningen kontrolleras de med avseende på dimensionsnoggrannhet. Här mäter Blue Laser-sensorer centrum vid…

Läs mer
Testing longitudinal profile of forming bars

Gradmätning i skärlinjer

Skärningsprocessen gör att det bildas grader på metallremsornas skurna kanter. För permanent inline-övervakning av arkkanterna används scanCONTROL-laserskannrar. Tack vare Blue Laser Technology bestäms exakta mätvärden med hög signalstabilitet.…

Läs mer
Degree of cut measurement in slitting lines

Inspektion av svetsfog på rör

En perfekt svets nödvändig för täthet på rör. Vid svetsning används därför scanCONTROL laserskannrar för att rikta in kanterna. Detta möjliggör en tillförlitlig svetsprocess.
Läs mer
Inspection of welding seams of pipes

Profil på svetsfog

Vid sammanfogning av metaller används ofta svetsrobotar för att automatisera processen. När det gäller synliga komponenter måste svetsfogen uppfylla vissa visuella kriterier; till exempel får inga svetssträngar finnas kvar. För detta ändamål installeras en laserskanner direkt efter svetshuvudet. Den mäter alla svetsfogar och uppmanar vid behov roboten att göra korrigeringar.
Läs mer
Measurement and testing profile of the weld

Svetsfogsföljning vid inspektion av pipelines

I rörledningar är defekta svetsfogar ofta orsaken till läckage. Därför kontrollerar profilskannern scanCONTROL fogarna på utsidan efter svetsning. Efter manuell inriktning centrerar skannern sig själv på röret och inspekterar automatiskt.
Läs mer
Weld seam tracking for pipeline inspection

Spaltmätning i formningslinjer

Före svetsning av rör övervakas mellanrummet med laserskanner. Skannrarna ger exakta avläsningar vilket gör att mittpunktens position fastställs och röret förs till det optimala läget i förhållande till svetshuvudet. Tack vare skannerns höga…

Läs mer
Gap measurement in forming lines

Tjockleksmätning av beläggning genom två synkroniserade mätningar

Två synkroniserade thicknessGAUGE-system används för exakt tjockleksmätning i beläggningsprocesser. Ett system registrerar tjockleken på remsan före beläggning och ett system övervakar tjockleken efter att beläggningen har applicerats.…

Läs mer
Coating thickness measurement two synchronized thickness measurements

Temperaturmätning av metallsmälta

Temperaturövervakning av flytande metall är viktig för att bibehålla rätt processtemperatur under gjutning. Micro-Epsilons kamera thermoIMAGER TIM M05 erbjuder det rätta spektralområdet samt ett kontinuerligt mätområde från 900° C till 2 000° C.
Läs mer
Temperature monitoring of liquid metal

Temperaturmätning vid gjutningsanläggningen

När effektiviteten ökar då ökar även påfrestningen på gjutningsutrustningen. Detta kräver omfattande processövervakning. För temperaturmätning i gjutningsanläggningar används företrädesvis kvotpyrometrar som mäter temperaturen även vid svåra…

Läs mer
Temperature measurement at continuous casting plant

Temperaturmätning i varmvalsverk

Vid valsning mäts formningstemperaturen mellan de enskilda valsarna kontinuerligt. Micro-Epsilons beröringsfria infraröda pyrometrar mäter med kort svarstid och på säkert avstånd.
Läs mer
Temperature measurement in the hot rolling mill

Helautomatisk mätning av plåt

Dimensionics utvecklade mätbordet Disionic Sheet Control för helautomatisk testning av dimensionell noggrannhet på plåtar. Lasersensorerna från Micro-Epsilon mäter och kontrollerar bredd, längd, vinkel, rakhet, nedböjning (konvex/konkav) och…

Läs mer
Fully automatic measurement of sheet metal

Valsmellanrum

Vid valsning av metall, plast eller andra material är avståndet mellan de två valsarna eller mellan valsen och lagerytan avgörande. För känsliga processer som kräver hög noggrannhet är det viktigt att hela tiden kontrollera mellanrummet för att eventuellt materialslöseri ska kunna undvikas. För detta ändamål är induktiva eller beröringsfria metoder lämpliga.
Läs mer
Messung Walzenspalt

Övervakning av deformation vid aluminiumgjutning

Övervakning av verktygsdeformation med hjälp av induktiva sensorer baserade på virvelströmmar möjliggör hög produktkvalitet i kombination med förbättrad verktygslivslängd och minskad ombearbetning. Vanligtvis används tre till fyra eddyNCDT 3005 virvelströmsystem för att säkerställa konsekvent övervakning.
Läs mer
Monitoring tool breathing for aluminum die casting