Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Avrullning av metallband

Inom metallindustrin förs valsade band över på rullar för vidare transport. När banden sedan rullas av för vidare bearbetning är det viktigt att veta hur mycket material som har rullats av. Denna uppgift kan med enkelhet lösas genom att använda en optisk lagesgivare, optoNCDT ILR. Med givaren riktad mot rullens centrum mäter den avståndet till ytan och registrerar därigenom den kontinuerligt minskande diametern. Med hjälp av hjälp av bestämda algoritmer är det möjligt att beräkna materiallängden.