Kontakt
Nedladdningar

optoCONTROL

ThruBeam mikrometer

Högupplösande optisk precisionsmikrometer

Optiska mikrometrar från Micro-Epsilon arbetar enligt genomlysningsförfarande (ThruBeam-mikrometer). Detta görs genom att en parallell ljusridå genereras från en sändare och träffar en mottagarenhet. Om ett mätobjekt förs in i ljusstrålen bryts strålen. Den skuggning som då uppstår registreras av mottagaroptiken och matas ut som mätvärde. För det mesta används de optiska mikrometrarna för dimensionsmätningar inom produktion, maskinövervakning och kvalitetssäkring. I dessa fall registreras storheter som diameter, spalt, höjd och position med hög precision.

logo

Detaljer

  1. Hög noggrannhet och mätfrekvens
  2. Upplösning från 0,1 µm
  3. Mätobjekt från 0,02 mm (från en delskuggning från 300 µm)
  4. Slitagesfri mätning för långlivad användning
  5. Olika modeller för en mängd olika tillämpningsområden
[]
Kontakt
MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
kontakt formulär
Din begäran om: {product}
Please enter the result of the calculation below. This will avoid spam.
captcha
* Obligatoriska fält
Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt. Läs vår integritetspolicy.

New: High performance micrometer for highest requirements

The optoCONTROL 2700 is a compact LED micrometer for the precise measurement of diameter, gap, edge and segment. It impresses with high accuracy, comprehensive measuring programs and innovative evaluations for automation technology and machine building.

optoCONTROL 2700

Slitagefri och långlivad konstruktion för tillförlitliga mätningar

Alla optoCONTROL lasermikrometrar arbetar utan roterande spegel och är därför helt fria från slitage. Den parallella ljusridån genereras med hjälp av speciell optik i ljuskällan. Högvärdiga komponenter i mottagningsoptiken, t.ex. filter och linser, möjliggör mikrometrarnas höga noggrannhet. Därför är optoCONTROL mikrometrar särskilt lämpliga för områden där hög precision och tillförlitlighet krävs.

Mångsidig användning

Lasermikrometrar används huvudsakligen vid produktionskontroll och kvalitetsövervakning i tillverkningslinjen och mäter både ändlösa material och styckegods. De kompakta modellerna i optoCONTROL-familjen är lika lämpliga för tillämpningar i produktionslinjen som för integration i maskiner och tillverkningsautomater. Den höga mätfrekvensen säkerställer en hög och kontinuerlig tillverkningstakt i produktionsprocessen.

Exempel på tillämpningar

Applicationer

Nedladdningar